Kartor fascinerar och de flesta av oss har sedan barnsben en relation till dem. Tänk skolatlas eller en snygg karta på väggen därhemma. Eller kanske den där tummade vägkartan i handskfacket i bilen, som numer har ersatts av kartappar som vi alltid bär med oss i våra smartphones. Men har du reflekterat över att kartan i grunden är en kraftfull och effektiv informationsbärare? Något som alla organisationer och företag kan dra stor nytta av.

Kartans informativa styrka ligger kort sagt i möjligheten att med precision tydliggöra förhållanden, förutsättningar och samband som är svåra att urskilja i tabeller, grafer och diagram. Exakt vilket urval av information som visualiseras på en riktigt bra och användbar karta avgörs alltid av mottagarens behov och den situation kartan ska stödja.

Med fokus på målgruppen blir kartan sedan ett svårslaget gränssnitt för att presentera fakta och statistik på ett lättillgängligt och begripligt sätt.

Möjligheter med datadrivna kartor

Möjligheten att sätta datadrivna kartor i händerna på verksamhetens medarbetare har aldrig varit mer reell än nu. I spåren av digitaliseringen har företag och organisationer tillgång till massor av data. En modern GIS-plattform (geografiska informationssystem) är mogen och redo att ta hand om dessa data, förädla dem till informativa kartor som tillgängliggörs i behovs- och situationsanpassade gränssnitt och applikationer.

Genom att ta hävstång på geografisk teknologi vässar därför alla organisationer, men kanske framför allt de med ambitionen att vara datadrivna, sin förmåga att:

1. Se på möjligheter och risker med klara ögon

GIS-kartor sammanlänkar och visualiserar de data du behöver för att se, analysera och förstå både möjligheter, risker och hot i din affär. Oavsett varifrån data kommer länkar GIS dem samman och gör med sina datadrivna kartor informationen tillgänglig i en gemensam vy. Gränssnittet är både visuellt och interaktivt, vilket gör det möjligt att vrida och vända på olika kombinationer av data kopplat till en plats eller geografiskt område.

En möjlighet som i slutänden bäddar för faktabaserade beslut om allt ifrån nästa investering till prioriteringar i den dagliga verksamheten.

2. Öka den operativa effektiviteten i hela arbetsflödet

Tillgång till tillförlitliga data och information är en framgångsfaktor i vilket arbetsflöde som helst. Effekten blir därför snabbt märkbar när alla medarbetare har de verktyg de behöver för att hantera och konsumera data – var och när som helst. Ett komplett GIS möter även det behovet med sina konfigurerbara appar och mobila lösningar. En datadriven kartkomponent bidrar sedan med aktuella, exakta och kvalitetssäkrade data och information i ett sömlöst flöde  från planering via koordinering till genomförande och uppföljning. Till nytta i processer och arbetsflöden för drift, underhåll, transporter, inventering, inspektioner, projekt och mycket mer.

3. Få koll på status och KPI:er i alla lägen

En gemensam datadriven lägesbild, till exempel i form av en dashboard, hjälper din organisation att fatta beslut och agera snabbt och rätt – både operativt och strategiskt. Gränssnitt som inkluderar GIS-kartor sätter alltså kort sagt data i en geografisk kontext, vilket gör det möjligt att urskilja viktiga samband och mönster.

I praktiken innebär det att datadrivna kartor bidrar med svar på frågan ”var?”. En aspekt som andra typer av informationsbärare och beslutsunderlag ofta missar eller inte hanterar lika exakt.

Rent konkret handlar det om visuell information som gör skillnad när det kommer till att överblicka, följa och utvärdera status för pågående ärenden, försäljning, tillgångar och resurser, supply chain, KPI:er och mycket mer. I realtid när så behövs. Ja, man kan med rätta prata om att BI möter geografisk intelligens.

4. Kommunicera och samverka med precision

Datadrivna kartor är alltså ett visuellt, interaktivt och kommunikativt gränssnitt som sätter data, saker och ting i ett sammanhang, tydliggör mönster och samband. Som klippt och skuret som presentationsverktyg med andra ord. Att använda för att omvandla en komplex rapport till greppbar information, eller varför inte för att vässa kunddialoger. Bara fantasin sätter gränser.

Länktips: