Har du har ansvar för inventeringsprojekt? Koordinerar du inspektioner, underhålls- eller mätningsuppdrag? Då är kanske en vardag där det inte är alldeles självklart att verksamheten vet var den data och information man behöver finns allt för välbekant. Ärligt talat är du inte heller helt säker på att data från samma källa används eller hur tillförlitlig den information som finns tillgänglig är. Ja, hela hanteringen av data och information bygger i själva verket på ett pussel av olika system och en hel del manuell hantering. Något som skapar både ineffektivitet och osäkerhet i viktiga arbetsflöden.

Ett centralt nav för all den data och information alla berörda behöver i processer som involverar personal både på och utanför kontoret är därför en framgångsfaktor. Från planering via utförande till uppföljning av uppdrag och projekt. För det är helt enkelt inte optimalt att jobba i olika system och i arbetsflöden som innehåller helt eller delvis analog hantering av data.

Förbättringspotentialen med nav för data och kartor

I alla typer av arbetsflöden som omfattar personal med mobila arbetsuppgifter ”ute på fältet” hanteras saker och ting, resurser och tillgångar, som kan kopplas till en geografisk position. Papperskartor är därmed helt naturligt och sedan gammalt ett viktigt arbetsredskap. Det innebär i sin tur att förbättringspotentialen är stor när data från relevanta datakällor sammanlänkas i ett GIS (geografiska informationssystem) som tillgängliggör gemensamma data och kartor i behovsanpassade appar.

Konkreta fördelar med kartor

En kompetent datadriven kartkomponent bidrar med precision och en gemensam lägesbild i hela arbetsflödet. Oavsett var kollegorna befinner sig kan de konsumera precis den information de behöver, men naturligtvis också registrera och uppdatera data och information direkt på plats i ett interaktivt kartgränssnitt. Rent konkret ger det fördelar som:

  • Minskat manuellt arbete när information från papperskartor, andra analoga källor och olika system inte behöver hanteras och samordnas ”hemma på kontoret”.
  • En samlad och aktuell bild av uppdragets omfattning, förutsättningar och status underlättar planering och koordinering, vilket i slutänden bäddar för operativ effektivitet i hela arbetsflödet.
  • Tillgången till aktuell och överblickbar information bidrar till ökad säkerhet för personal som jobbar på byggarbetsplatsen eller industriområdet, någonstans i fastighetsbeståndet, utmed vägar, i skogen eller i anslutning till nätinfrastruktur.
Appar för data och kartor asset management och arbete i fält

Appar som knyter ihop arbetsflödet

Nyckeln till att lyckas är en appsvit som stödjer sömlös hantering av gemensamma data och kartor i alla delar av arbetsflödet. I praktiken innebär detta att det finns appar och funktionalitet som täcker behoven hos personal som jobbar med planering, samordning och uppföljning av uppdrag och projekt. Liksom för mobila medarbetare som behöver navigera rätt i geografin och samla in data effektivt, säkert och korrekt i fält.

Snabbt på banan med konfigurerbara appar

En plattform med konfigurerbara standardappar gör det dessutom möjligt att snabbt sätta upp den funktionalitet som behövs i nästa projekt. De behovsanpassade apparna sätts sedan i händerna på personalstyrkan när och där de behövs. Och du behöver inte längre köpa in nya appar och lösningar för varje nytt projekt och specifikt behov.

Nyfiken på hur du tar de steg som behövs för att digitalisera arbetsflöden mellan fält och kontor med stöd av GIS? Mitt råd är att börja med ett avgränsat projekt. Det är inga problem att sedan växla upp och utöka användningen. Läs gärna mer om hur du tar stegen för att komma vidare i ett tidigare blogginlägg.

Länktips: