Sitter du i en situation där du skall välja mellan att investera i ett geografiskt informationssystem (GIS) eller köpa en business intelligence-lösning? Letar du efter ett system som kan hjälpa dig att skapa bättre affärsanalyser och insikter? Faktum är att du kan få business intelligence funktionalitet (BI) med ett GIS. Det innebär att din organisation kan bli ännu mer datadriven, skapa både bättre underlag och smartare analyser för att på bästa sätt utveckla verksamheten. Dessutom får du ytterligare hävstång på ert data. Traditionella BI-system tar nämligen inte hänsyn till den geografiska platsen.

Företag använder BI för att identifiera och förstå händelser, förändringar eller skapa analyser. Målet med BI kokar ner i att på bästa sätt förvalta och utveckla affären. BI-verktyg har länge fungerat som ett komplement till GIS, och gör det fortfarande, men på senare år har GIS utvecklats och inkluderar numera professionella BI-verktyg. Du kan med andra ord få visualiseringsverktyg för att förstå händelser och affärstrender utifrån platsen genom bland annat Microsoft Power BI som är  integrerat i vår plattform. Det ger dig möjligheten att skapa bättre beslutsunderlag oavsett om det handlar om att utvärdera exploateringsalternativ eller förstå en viss marknadspotential. Via interaktiva kartor kan du nämligen följa förändringar eller trender så du enklare kan förstå och utveckla din affär.

Att investera i geografisk BI för handlingsbara insikter

GIS-system har förmågan att konsolidera och migrera interna och externa data. Beslutsfattare, verksamhetsutvecklare, säljchefer etc. kan därför använda mer data för att skapa rätt underlag med interaktiva datadrivna kartor för att bättre få koll på verksamheten. Med GIS kan du med andra ord generera affärsanalyser såsom;

  • Analys av produktivitet och lönsamhet i jämförelse över tid och mellan olika geografiska områden.
  • Analys av försäljning såsom skillnad mellan faktisk och möjlig marknadsandel i olika regioner.
  • Analys av konkurrenters butikskedjor för att kunna optimera lokalisering av egna butiker.
  • Analys av kunders inkomster, befolkningstäthet och demografi utifrån platsten för att optimera marknadsföring eller försäljning.
  • Logistik, körtider och leverans för att optimera den operativa verksamheten såsom för servicetekniker.

Med geografin som grund kan du med andra ord förstå och se mönster med dashboards och interaktiva kartor. Var skall jag utveckla min affär? Var skall jag utveckla mitt fastighetsbestånd? Var är mina potentiella kunder? Du får med andra ord insikter och bättre koll på din marknad utifrån din affär med analyser som inkluderar platsen vilket inte traditionella BI -system kan leverera.

Länktips: 

Nya insikter med geografisk business intelligence

Upptäck vad du kan åstadkomma när business intelligence möter geografi

Demo: Få ut mer av Power BI med ArcGIS