Arbetar du i en geografiskt spridd verksamhet? Hanterar din organisation en ansenlig mängd tillgångar och resurser på många olika platser? I så fall har du kanske en känsla av att de rapporter och beslutsunderlag du får fram med standardfunktionaliteten i Microsoft Power BI inte riktigt räcker till. För att få de insikter du verkligen behöver fattas helt enkelt möjligheten att dra nytta av geografiska data och skapa rapportelement i form av kompetenta kartor.

En rapportvy i Power BI byggs som bekant upp av en mängd visuella interaktiva element med olika funktion. Genom att tillföra ett kartelement får du alltså en välkommen möjlighet att dra nytta även av den geografiska dimensionen av data. I det här sammanhanget gör intelligenta kartor nämligen att du kan:

  • Kombinera affärsdata med egna eller andras geografiska data och få nya insikter
  • Visualisera och tydliggöra mönster och samband i komplexa datamängder
  • Filtrera information även baserat på position, plats och område
  • Visualisera och spela upp förlopp i tid och rum

Demo ger en inblick i ArcGIS for Power BI

Kolla in det här videoklippet där en av mina kollegor visar hur det funkar.

Det plugin som gör detta möjligt heter ArcGIS for Power BI. Ett tillägg som alltså låter dig nyttja både data och funktionalitet från ArcGIS utan att du behöver lämna det välbekanta gränssnittet i Microsoft Power BI.

Länktips: