Lockas du av alla möjligheter en digital tvilling ger en organisation? Men tvekar kanske ändå eftersom det känns som ett stort och svårhanterligt projekt? Jag skulle säga att den bästa vägen framåt är att… ta steget och sätta igång. För det är fullt möjligt att börja bygget i mindre skala, och sedan stegvis utöka och förädla den digitala tvillingen. Värdet kommer att öka successivt.

En digital tvilling är alltså en datadriven representation av en fysisk förlaga, som till exempel en process, ett projekt, en supply chain, nätinfrastruktur eller ett fastighetsbestånd. I praktiken är den digitala tvilllingen ett fönster in i data från spridda datakällor. Det som skiljer en digital tvilling från en digital kopia är att tvillingen så att säga är ”levande” i den bemärkelsen att den hålls uppdaterad. Uppdateringen kan, men behöver inte, ske i realtid. Verksamhetens behov och definierat användningsområde avgör med vilken frekvens de data som bygger tvillingen uppdateras.

Faktisk tillämpning av digital tvilling

Ett intressant exempel på en verksamhet som tillämpar konceptet digital tvilling i praktiken är Amsterdams flygplats Schipol.

I samband med ett omfattande renoverings- och utvecklingsprojekt bestämde sig organisationen för att dra nytta av sina data för att skapa en digital tvilling av flygplatsen, dess byggnader, fysiska tillgångar och resurser.

Flygplatsens digitala tvilling är en gemensam miljö som organiserar data och information från många olika källor; BIM, GIS, realtidsdata, data insamlade i fält, IoT, finansiell information, projekt och dokument. Visualiseringar i dashboards och 3D-scener ger sedan beslutsfattare, entreprenörer och andra intressenter en faktabaserad överblick och detaljinformation, både om status i utvecklingsprojektet och arbetsflöden i verksamhetens asset management.

GIS-plattform som nav

Amsterdams flygplats drar alltså nytta av GIS (geografiska informationssystem) i sin digitala tvilling. Klokt eftersom en GIS-plattform på många sätt är som klippt och skuren att vara navet i en digital tvilling. Förmågan att knyta samman stora datamängder oavsett ursprung är ju kärnan i GIS-teknologin. Datadrivna kartor ger dessutom unika möjligheter att på ett kraftfullt sätt visualisera data i både 2D och 3D.

Börja visualisera är vägen framåt

Ordning och reda på data är naturligtvis nyckeln till att lyckas med digital tvilling i en organisation. Men jag vill faktiskt avsluta med ett tips: Låt inte eventuell ”oreda” stoppa den digitala tvillingen. Att börja i liten skala är som sagt ingen dum idé alls när du bygger en digital tvilling med stöd av ArcGIS.

Genom att komma igång och börja visualisera data upptäcks de brister som finns. Det ger i sin tur underlag för att göra de förbättringar av datastruktur och -försörjning som krävs.

Låt sedan den digitala tvillingen fortsätta utvecklas i takt med verksamhetens mål och behov. För faktum är att en digital tvilling aldrig är vare sig klar eller perfekt från början.

Länktips: