Att verkligen få hävstång med sitt data och därmed förstå och optimera verksamheten kan vara en utmaning. Ofta finns data utspritt i flera system och är inte konsoliderat. Den kan även vara svår att använda. Korrekt och tillgänglig data tillsammans med rätt verktyg är en förutsättning för kunna presentera insikter och trender som kan ge stöd och jacka upp BI-analyserna. Med ett geografiskt informationssystem (GIS) kan du automatisera, extrahera samt konsolidera externa och interna data utan krångel. Med rätt data går det sedan att skapa beslutsunderlag och analyser som hjälper din verksamhet och medarbetare till rätt lägesbild för att utveckla verksamheten eller affären åt rätt håll.

Baserar du dina beslut på svagt underbyggda underlag p.g.a. bristfälliga data? Den digitala transformationen eller digitaliseringen innebär mer data och det gäller att kunna ta tillvara på den. När data konsolideras till ett underbyggt underlag och visualiseras geografiskt får man ofta en bättre förståelse då sammanhanget blir tydligare via geografin. Då blir situationen eller potentialen begriplig på ett helt annat sätt.

Datadrivet beslutsstöd med geografisk analys

Därför är det viktigt att stödja verksamheten genom att omvandla rätt data till användbar och tillgänglig kunskap. Ett korrekt beslutsfattande baserat på datadrivna affärsinsikter snarare än magkänslor kan spara mycket pengar. För att genom analys omvandla data till insikter behöver man förstå hur data- och informationshanteringen fungerar.

  1. Samlar du in, lagrar och hanterar uppgifter som ditt företag behöver på ett smart sätt?
  2. Kan ni utnyttja data och skapa effektiva underlag och analyser inom din organisation? Har ni rätt verktyg för att utföra analyser?
  3. Använder ni vettiga verktyg för att visualisera information och insikter så mottagaren kan förstå och ta till sig dessa? Kan ni sprida informationen? Uppnår ni önskad effekt?

Korrekta och effektivta analyser

Det gäller att kunna observera, planera eller agera på korrekt data och visualiseringar som man förstår. Hur snabbt du kan reagera på ett problem eller utnyttja möjligheter handlar om vad du sitter med för verktyg och möjligheten till att konsolidera data och information. Med rätt system kan du ligga i framkant. Med GIS kan du skapa effektivitet genom smartare datakonsolidering för att enklare se tillgångar, resurser och aktiviteter i en vy.  Genom geografiska analyser får du även positionen på tillgångarna och kan därmed jacka upp er business intelligens.

Länktips

Trendspaning: Data och analys som strategisk resurs i pandemins spår

Affärsdata från olika system tillgängliga i gemensam karta – så funkar det 

Du behöver inte välja mellan att investera i business intelligence eller geografisk analys