Fler och fler företag och organisationer ser på digital tvilling som en reell möjlighet att utveckla sin verksamhet och affär. Klokt och helt rätt i tiden eftersom en datadriven tvilling, av till exempel en infrastruktur, ett fastighetsbestånd eller en försörjningskedja, ger många fördelar. Tekniken är mogen och den digitala tvillingen har kort sagt potentialen att vara det besluts- och verksamhetsstöd som bäddar för optimering av viktiga arbetsflöden och processer. Med operativ effektivitet, leveranssäkerhet, förebyggande underhåll och mycket mer som resultat.

För en tid sedan ramlade jag över en intressant webcast där en panel bestående av representanter från tre organisationer med verksamhet inom järnvägstransporter, IT-infrastruktur och energisektorn berättar om sina erfarenheter av just digital tvilling.

Gemensam nämnare för de här tre verksamheterna är att de hanterar infrastruktur och försörjningskedjor, resurser och tillgångar, som kan kopplas till en geografisk position.

En förutsättning som de delar med väldigt, väldigt många andra företag och organisationer i de flesta sektorer.

GIS och datadrivna kartor spelar central roll

I webcasten beskriver panelen resan att integrera och dra nytta av stora datamängder från relevanta affärssystem och sensorer. Data som förädlas och tillgängliggörs i en digital tvilling där GIS-teknologi (geografiska informationssystem) och datadrivna kartor har en central roll.

Resultatet är ett gränssnitt som sätter egna data i en geografisk kontext av data om relevanta påverkansfaktorer. Något som gör det möjligt att snabbt fatta väl underbyggda beslut och agera optimalt.

Den digitala tvillingen beskrivs dessutom rent konkret som ett kraftfullt verktyg för att planera, leda, fördela och följa upp operativt arbete.

Panelen lyfter nyttor med digital tvilling

Ja, sammanfattningsvis lyfter deltagarna i panelen dessa huvudsakliga affärsnyttor drivna av den digitala tvillingen:

  • Spårbarhet och effektivitet i försörjningskedjan
  • Minimerade störningar och ökad driftsäkerhet
  • Ökad leveranssäkerhet och optimerad kundservice

Misstag att undvika

Avslutningsvis ger de också lyssnaren rådet att utgå från verksamhetsnyttan i bygget av sin digitala tvilling. Gör med andra ord inte misstaget att bygga en lösning som begränsas av ett snävt behov. Att säkerställa möjligheten att skapa vyer och gränssnitt för olika roller och behov är kort sagt nyckeln till att lyckas. Det är med andra ord helt centralt att välja en flexibel lösning som gör det möjligt att skapa och tillgängliggöra tvillingen i roll- och situationsanpassade gränssnitt.

Länktips: