Datadrivna visualiseringar är viktigt för att kunna få till sig BI-insikter som stödjer operativt och strategiskt beslutsfattande. Genom att använda extern såväl som intern data kan du visualisera datadrivna processer och analyser. Det är bland annat det ArcGIS-plattformen erbjuder, förenklad dataintegration tillsammans med verktyg för visualisering och analys. Att arbeta med ArcGIS-plattformen innebär att du inte bara får interaktiva visualiseringar med smarta kartor utan även BI-verktyg som stödjer den dagliga verksamheten. GIS ger dig med andra ord möjligheten att jacka upp dina handlingsbara BI-insikter utifrån geografi.

Utnyttja platsen för bättre BI-insikter

Många företag sitter idag i utmaningar i form av stora datavolymer och har svårt att extrahera och konsolidera data. Oftast sitter man i ett system som stödjer processförbättringar snarare än analysverktyg. Med ArcGIS-plattformen får du tillgång till en mjukvara som innebär att du kan undersöka och förstå komplexa frågor. Det ger dig avancerade insikter eftersom mjukvaran kan hantera stora datamängder. Det innebär att du kan skapa prediktiva analyser och få möjlighet att upptäcka nya mönster och trender som traditionella BI system inte kan. Genom att:

  • Se ditt data på en interaktiv karta där du exempelvis kan förstå var dina viktigaste kunder är lokaliserade för att optimera försäljningen.
  • Skapa förståelse för hur din verksamhet bäst kan ta hand om dina kunder. Hur snabbt kan tekniker finnas på plats om en kund behöver hjälp?

Operativ effektivitet med ArcGIS-plattformen

ArcGIS-plattformen är grunden där du sedan kan använda produkter såsom ArcGIS Insights eller ArcGIS for Power BI. ArcGIS för Power BI gör det möjligt för användare att utnyttja platsen i sina beslut genom att kombinera affärsdata med demografi. Alla kan dra nytta av och göra sitt jobb bättre med GIS eftersom man får bättre insikter och kan dela informationen enkelt med andra. Detta skapar möjligheter till ökad operativ effektivitet vilket ger bättre lönsamhet för din verksamhet.

Länktips:

Geografiskt informationssystem ger hävstång på ditt data för smartare analyser

Du behöver inte välja mellan att investera i business intelligence eller geografisk analys