Ställs du i din yrkesroll inför uppgiften att omvandla till exempel en komplex rapport eller analys till greppbar information? Då finns det mycket att vinna på att dra nytta av datadrivna kartor som ett visuellt, interaktivt och kommunikativt gränssnitt. För kartor som sätter data, saker och ting i ett sammanhang, tydliggör mönster och samband har verkligen sin givna plats i ett riktigt effektivt presentationsverktyg.

Kartor genererade av ett GIS (geografiska informationssystem) knyter kort sagt samman lager av data från de datakällor du behöver använda och nyttjar färg och form som linjer, punkter, ytor, kluster och symboler för att visualisera det som annars är svårt att se.

ArcGIS StoryMaps är i sin tur ett presentationsverktyg som låter dig paketera dessa kompetenta kartor i kombination med texter, bilder, ljud och video. Resultatet blir en presentation i ett responsivt interaktivt webbgränssnitt, som både engagerar och förstärker ditt budskap.

Kolla gärna in det här videoklippet där en av mina kollegor visar hur det rent konkret går till.

Exempel där presentationsverktyget används

Bara fantasin sätter gränser för hur du kan använda datadrivna kartor i din kommunikation. Myndigheterna SGI och MSB använder till exempel ArcGIS StoryMaps för att göra en rapport om klimatrelaterad risk mer lättillgänglig. Business Sweden drar i sin tur nytta av presentationsverktyget för att vässa dialogen med sina intressenter. Och Region Östergötland använder StoryMap-formatet för att berätta om länets ortsstruktur och funktionella samband mellan orterna.

Länktips: