Du använder sannolikt någon form av BI-verktyg, eller beslutsstödssystem, för att hämta in, visualisera och analysera data. I slutänden handlar det om att omvandla data till business intelligence och värdefulla insikter om hur din verksamhet mår. BI-rapporterna är naturligtvis viktiga underlag för strategiska beslut. Men är också avgörande för att få överblick och kontroll över både den operativa verksamheten, status och nyckeltal.

Datavisualiseringar hjälper dig att dig att snabbt urskilja, analysera och förstå samband, mönster och avvikelser i data. Du kommer ofta långt med de traditionella BI-verktygens uppsättning av visuella rapportelement, såsom grafer, diagram och även enklare kartor.

Men för att dra nytta av komplexa datamängder, och få insikter där frågan ”var” är avgörande, krävs något mer. Organisationer som hanterar geografiskt spridda tillgångar och resurser har därför mycket att vinna på att titta närmare på hur de kan ta hävstång på den geografiska dimensionen av data för att vidareutveckla sin affärsintelligens.

Mer business intelligence med smarta kartor

Rent konkret innebär det att du behöver integrera en riktigt kompetent kartkomponent i din verktygslåda för BI. För det är verkligen skillnad på karta och karta. Att växla upp kartorna med stöd av GIS (geografiska informationssystem) ger möjligheter att:

  • Använda en palett kvalificerade kartverktyg för att visualisera relevanta data effektivt och tydligt
  • Kombinera och visualisera flera lager av data på samma karta
  • Utforska komplexa data på djupet i ett interaktivt kartgränssnitt
  • Dra nytta av geografisk analys, en kraftfull visuell analysmetod

Resultatet blir en intelligent karta som stärker dina BI-rapporter och kort sagt gör att du får ut så mycket mer business intelligence av dina data.

Jobba med GIS-kartor direkt i Power BI

Du som använder Microsoft Power BI har faktiskt, genom ArcGIS for Power BI, redan tillgång till GIS-kartor i ett välbekant BI-verktyg. Kolla gärna in den här demon, som ger en inblick i hur det går till att jobba med affärsdata i detta plugin.

Länktips: