De flesta vet att en verksamhet får konkurrensfördelar genom att dra nytta av data. Både när det kommer till att optimera operativ effektivitet och utveckla en affär på lång sikt. Stora mängder data spridda i olika databaser och system är ofta en begränsande faktor, men låt inte det hindra dig från att tillgängliggöra relevanta data och information. Ett verkligt värdefullt gränssnitt in i komplexa datamängder är både gemensamt och ständigt aktuellt. Därför är de tekniska förutsättningarna att skapa en dynamisk digital tvilling en framgångsfaktor.

En digital tvilling är en virtuell datadriven representation av en fysisk förlaga; ett fastighetsbestånd, en enskild byggnad eller konstruktion, nätinfrastruktur, försörjningskedja och så vidare. Bara behoven och kreativiteten sätter gränser för vad en organisation kan åstadkomma med den här typen av gränssnitt. GIS (geografiska informationssystem) är i sin tur en teknologi med en unik förmåga att integrera många datakällor och informationsmodeller i en gemensam digital tvilling som sätter saker och ting i en geografisk kontext.

Dynamisk tvilling är ständigt aktuell

Många företag och organisationer använder därför GIS som ett fönster in i viktiga data och information om exempelvis infrastruktur och fastighetsbestånd. En framgångsrik och riktigt värdefull digital tvilling utvecklas i samklang med sin fysiska förlaga. Ett krav som ett GIS möter med sin kapacitet att tillhandahålla en dynamisk miljö där data ständigt föder den digitala representationen med aktuella data.

Väx med den digitala tvillingen

Det kan kännas svårt att greppa utvecklingen av en digital tvilling. Börja därför med fördel i mindre skala. Med stöd av GIS utökar och förädlar du sedan implementationen stegvis. Nyckeln till framgång är alltså redan från början att den digitala tvillingen är dynamisk; att den växer i takt med behoven och uppdateras när den fysiska förlagan förändras. Kom igång i tre steg:

  1. Placera data om tillgångar och resurser på en GIS-karta. Bara det ger garanterat aha-upplevelser!
  2. Lägg till data från olika system, lagringsytor och informationsmodeller; affärssystem, BIM, CAD, NIS, IoT och sensorer, demografiska data, data om infrastruktur och miljö med mera. Listan kan göras lång. Det geografiska perspektivet knyter samman data från olika källor och hjälper dig att upptäcka och utforska nya aspekter av din verksamhet.
  3. Skapa en tydlig, interaktiv och användarvänlig datavisualisering. GIS visualiserar naturligtvis dina data i både 2D och 3D, behovet avgör.

Nyttan med GIS-drivet gränssnitt

Frågan är om en digital tvilling någonsin blir ”komplett”. Möjligheterna är verkligen oändliga. Behoven växlar. Och de data som bygger vyerna förändras ständigt.

Men redan med en enklare digital tvilling på plats skapas alltså värde.  Med GIS som nav får din organisation kort sagt ett gränssnitt som både ger en kvalitativ överblick över nuläget och vässar förmågan att förutse vad som kommer att hända, och hur det påverkar verksamheten.  Värdet kommer att växa successivt i takt med att implementationen utvecklas baserat på verksamhetens behov.

Länktips: