Att skapa en riktigt bra BI-rapport handlar i grunden om att skapa förutsättningar att snabbt upptäcka, analysera och förstå samband, mönster och avvikelser i data. Användare av Microsoft Power BI har tillgång till en mängd visuella interaktiva rapportelement med olika egenskaper. De räcker ofta långt. Men när datamängderna är komplexa, och du söker insikter där det geografiska perspektivet är centralt, krävs något mer av dina datavisualiseringar.

En riktigt vass karta visualiserar kombinationer av data på ett tydligt sätt. För att åstadkomma det behöver du addera en GIS-karta (geografiska informationssystem) till din BI-rapport. Den här typen av visualisering sätter kort sagt dina data i ett sammanhang och gör det svåröverskådliga greppbart. Något som i sin tur gör din rapport så mycket mer kraftfull.

Addera en intelligent karta i din BI-rapport

Visste du att alla som använder Microsoft Power BI har tillgång till ett plugin, ArcGIS for Power BI, som gör det möjligt att addera en GIS-karta i rapporterna? Så här går det till:

  1. Lägg till en GIS-karta i din BI-rapport – Öppna en rapport i Power BI och klicka på ikonen för visualisering med ArcGIS for Power BI.
  2. Placera ut data på kartan – Använd referenser som adresser, postnummer och gränser för att addera data till kartan.
  3. Använd flera lager av data – Sätt dina data i en kontext genom att kombinera och visualisera relevanta dataset; värdefull funktionalitet till exempel när demografiska data krävs för att få svar på dina frågeställningar.
  4. Skruva på visualiseringen – Inbyggd funktionalitet, olika bakgrundskartor, smarta mallar och färgteman, hjälper dig att skapa en karta som ger nya insikter.
  5. Dra nytta av geografisk analys – Denna visuella analysmetod ger dig möjlighet att djupdyka i din data; utforska till exempel aggregerade data, beräkna körtider, optimera utifrån point-of-interest och spela upp förlopp i tid och rum.

Kom igång med ArcGIS for Power BI

När du är nöjd med din Power BI-rapport är du redo att dela den, nu inklusive en verkligt kompetent kartkomponent, med alla som behöver den. Dina kollegor kan interagera med kartan på flera sätt för att förstå innehållet bättre och fatta välinformerade beslut.

ArcGIS for Power BI är alltså bara ett klick bort för alla som använder Power BI. Så här kommer du ingång.

Länktips: