Företag och organisationer eftersträvar ett träffsäkert beslutsfattande. För att lyckas gäller det att ha de verktyg som krävs för att omvandla data till värdefulla insikter och kunskap. Geografisk analys är en kraftfull metod som drar nytta av platsen, kopplar samman och visualiserar data på sätt som bäddar för tydlighet och förståelse på en nivå som tabeller, grafer och diagram inte kan leverera.

Analysmetoden är en central del av ett GIS (geografiska informationssystem), som på så sätt starkt bidrar till att möta utmaningen att omsätta data till beslut.

Genom att kombinera och visualisera relevanta dataset på kompetenta kartor blir det kort sagt möjligt att få svar på frågor om både var, varför, när och hur mycket. Till stöd för operativa och strategiska beslut, för att ha koll på KPI:er och status, se möjligheter och risker, och mycket mer. Kom igång i tre steg:

1. Visualisera data på en karta

Använd referenser som adresser, postnummer, koordinater och gränser för att addera data till en GIS-karta. Kartan länkar samman och visualiserar disparata data på sätt gör att mönster och samband, överlappningar och vita fläckar, framträder klart och tydligt.

2. Berika och sätt dina data i ett sammanhang

Få ut mer av dina data genom att sätta dem i en geografisk kontext. Det spelar i princip ingen roll varifrån de data du behöver använda kommer. Ta hävstång på data från affärs- och verksamhetssystem, sensordata, realtidsdata, externa data om demografi, infrastruktur, väder och miljö och så vidare, när och där de behövs.

3. Förstå mer med geografisk analys

Stärk dina beslutsunderlag genom att tillföra möjligheten att lägga till en geografisk parameter i dina analyser. Med sina intuitiva kartor är geografisk analys ett kraftfullt gränssnitt som verkligen gör det möjligt att se på data med nya ögon. Välj det optimala läget, identifiera kluster, utvärdera och jämför scenarion, förutspå förändring över tid, upptäck samband mellan viktiga tillgångar och resurser med mera. Bara fantasin och dina frågeställningar sätter gränser.

Så här funkar det – ett exempel

Inspireras gärna av det här videoklippet som visar hur globala data från ArcGIS LivingAtlas kombineras med ett fiktivt företags affärsdata för att förstå risker, status, framtiden och sammanhanget.

Länktips: