Jobbar du med fastighetsförvaltning och brottas med utmaningen att få överblick över verksamhetens fastigheter? Men eftersom den data som krävs inte finns samlad på ett ställe är uppgiften snudd på tröstlös? Åtminstone är det för krångligt och tidskrävande. Och när du väl hittar data är det inte helt säkert att den är vare sig färsk eller tillförlitlig. Dessutom är det näst intill omöjligt att få en samlad bild av den information, och de potentiellt avgörande insikter, som finns där någonstans i tabellerna.

Faktum är att den här typen av helt eller delvis analog hantering sätter käppar i hjulen, både när det kommer till förädling av data och att göra information tillgänglig. För att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet behöver din organisation därför ett verksamhets- och beslutsstöd som gör det möjligt att sammanlänka, tydliggöra och dela data från olika datakällor i ett gemensamt gränssnitt.

Digital tvilling om du så vill

GIS (geografiska informationssystem) tillför förmågan att knyta samman, visualisera och tillgängliggöra data; oavsett varifrån den kommer. I praktiken innebär det att data från exempelvis underhållssystem, Excel-tabeller, CAD-ritningar, DWG-filer, BIM och sensorer tillgängliggörs i ett samlat intuitivt kartgränssnitt. Verksamhetskritisk information blir alltså på så sätt åtkomligt i en gemensam vy, som vid behov uppdateras i realtid. Kalla det gärna digital tvilling om du så vill.

Exempel: Kontroll på energikostnader

I det här fiktiva exemplet, baserat på ett kunduppdrag, har ett antal fastigheter placerats på en digital karta. Gränssnittet är interaktivt, vilket gör de möjligt att zooma in till enskilda byggnader och utforska detaljinformation om dem.

Förvaltaren får alltså en överblick över fastighetsbeståndet. För att sedan gå ner på byggnads- och lägenhetsnivå och i just det här fallet snabbt få en visuell indikation på var temperaturen avviker från det optimala. Något som bäddar för kontroll på såväl tunga energikostnader, som boendemiljön och därmed bättre förutsättningar för nöjda hyresgäster.

Datavisualiseringar för fastighetsförvaltning

Applikation för bättre beslut i fastighetsförvaltning

3D-visualiseringen bygger på DWG-filer, data från systemet för hyresadministration och sensordata. Dataintegrationen åstadkoms med stöd av ArcGIS Enterprise. Den aktuella visualiseringen skapas med ArcGIS 3D Analyst. Medan en applikation för att dela en informationspanel med en kartkomponent i nästa steg byggs i ArcGIS Dashboards.

Resultatet är alltså i det här exemplet ett interaktivt och tydligt beslutsunderlag för optimering av energiförbrukning och därmed hållbar fastighetsförvaltning.

Länktips: