Hållbarhet är numer en både helt naturlig och nödvändig del av organisationers verksamhet. Strategiskt såväl som operativt. En växande trend är därför att organisationer nu börjar integrera sina hållbarhets- och affärsmål. Ja, många har ju till och med övergått till att helt enkelt prata om ”hållbara affärsmål”. Så att säga i takt med tiden. Och för att skapa den tydlighet som krävs.

För att lyckas behövs ett kraftfullt stöd för beslut, uppföljning och analys. I praktiken handlar det bland annat om att säkerställa IT som gör det möjligt att verkligen få utväxling på sina data. GIS (geografiska informationssystem) är en teknologi som stärker din IT-miljö genom att tillföra förmågan att knyta samma och förädla de mest komplexa data till kraftfulla beslutsunderlag.

Resultatet blir rent konkret intuitiva kartor som ger svar på utmanande frågeställningar genom att mejsla fram och tydliggöra mönster och samband som göms i datamängderna. En typ av datavisualiseringar som alltså vässar belsutstödet och därmed förutsättningarna att driva både hållbarhets- och affärsmål i rätt riktning.

Exempel med svensk anknytning

Ingka Group driver mer än 80 procent av IKEAS varuhus världen över. Råvaruförsörjning i form av skogsbruk är i sin tur en del av koncernbolagets Ingka Investments uppdrag.

Jag lyssnade nyligen på en intressant podd där Claudia Blagu, Digital Project Leader på Ingka Investments, berättar hur de tar hävstång på GIS för att få maximal nytta på sina data.

Koll på hållbarhets- och affärsmål

Claudia beskriver hur geografisk analys och datavisualiseringar i form av GIS-kartor gör det möjligt att få en överblick och se mönster som är betydligt svårare att urskilja i rapporter i tabellformat. Något som leder till bättre beslut, optimering av den operativa verksamheten, precisa planer, kvalificerad uppföljning och mycket mer.

Hon utvecklar också hur hon ser på det geografiska perspektivets och kartors förmåga att visualisera data och möjligheten att prediktivt utforska olika scenarion.

En kapacitet hon ser som en orsak till att GIS-plattform är en värdefull resurs när det kommer till att så att säga förena hanteringen av hållbarhets- och affärsmål.

Länktips: