Vad gör du när du sitter med så mycket data att det är omöjligt att få svar på de frågor du har? Ju mer data som ska omvandlas till kunskap och insikt, desto större anledning att se över de metoder du använder för datavisualisering. Inom big data är visualiseringsteknik kort sagt avgörande för att kunna göra de analyser du behöver. Genom att aggregera data och visualisera med smarta färg- och formval dras uppmärksamheten naturligt till det insiktsfulla i data. Datadrivna kartvisualiseringar har därför en alldeles speciell förmåga att mejsla fram svar ur komplexa datamängder och snåriga tabeller.

En kompetent karta skapad i ett GIS (geografiska informationssystem) kan visualisera aggregerade data från olika källor på ett effektivt och tydligt sätt. Något som alltså gör kartan till ett både kraftfullt och kommunikativt gränssnitt för datavisualisering. Ett verktyg du borde ha i din verktygslåda för beslutsstöd och analys med andra ord.

Datavisualisering på karta – så funkar det

Förenklat funkar det så här: Valda data placeras på en bakgrundskarta som får relevant information att framträda så tydligt som möjligt. Förädla sedan datavisualiseringen med stöd av kartverktyg för färg, form och storlek på punkter och ytor för att framhäva mönster och samband; i stora datamängder och även flera lager av data som läggs ovanpå varandra.

Inspirerande steg-för-steg-demo

Den här videon där en användare trollar med datavisualisering i ArcGIS Pro måste bara ses! Uppgiften är att analysera de senaste två veckornas flygningar i ett visst område. GIS-användaren tar med dig hela vägen från en mycket stor mängd rådata som läggs ut på en karta, via att använda transparens för att lätta upp visualiseringen. För att sedan jobba med klustring i hexagoner och olika typer av färg- och storleksinställningar i dessa. I slutet av demon används även 3D-volymer i visualiseringen. Tydligheten växer fram i takt med att användaren jobbar med sina data.

Härligt nördigt, men framför allt mycket illustrativt.

Länktips: