Du vet att din organisation har förutsättningar för business intelligence (BI) i modern bemärkelse när den har tillgång till en överskådlig bild av sina data. Ett beslutsstöd som den använder för att optimera verksamheten, identifiera svagheter och risk, se möjligheter, upprätthålla kvalitet, öka produktivitet och mycket mer. För att lyckas gäller det att omvandla relevanta datamängder till greppbar information. Datavisualisering är centralt och att dra nytta av geografisk intelligens är en i sammanhanget underutnyttjad resurs.

Att skapa en BI-rapport handlar alltså om att omvandla rådata till tydlig och hanterbar information som bäddar för bättre beslut. En riktigt bra rapport gör det kort sagt möjligt att snabbt upptäcka, analysera och förstå samband, mönster och avvikelser i data. Rapporten ska vara både snygg och funktionell; och framför allt mejsla fram det som verkligen är viktigt.

Kompetenta kartor i Power BI

Användare av Microsoft Power BI nyttjar en mängd visuella interaktiva rapportelement med olika egenskaper. Men visste du att alla som använder Power BI har tillgång till ArcGIS for Power BI? Ett plugin som gör det möjligt att addera en riktigt kompetent datadriven GIS-karta till rapporterna. För det är nämligen skillnad på karta och karta.

En riktigt vass karta visualiserar kombinationer av data på ett effektivt sätt. Med ArcGIS for Power BI får du möjlighet att länka samman flera lager av data och presentera dem på en interaktiv karta. Allt du behöver är ett referenslager med geografisk information, exempelvis adresser eller postnummer.

Se på din BI-rapport med nya ögon

Genom att addera en GIS-driven kartkomponent till din BI-rapport möjliggör du alltså smartare insikter, större förståelse och djupare analyser. Läs gärna det här blogginlägget för att få guidning till hur du kommer igång steg för steg.

Länktips: