I takt med att företag och organisationer blir mer och mer datadrivna blir det också allt viktigare att kunna göra riktigt vassa och kvalificerade analyser. Det geografiska perspektivet är för många en outforskad resurs i analyssammanhang. Ta chansen att få en inblick i hur det funkar. För med geografisk analys stärker du dina analys- och beslutsmuskler rejält. Metoden har nämligen en helt unik förmåga att mejsla fram mönster och samband i de mest komplexa datamängder.

Genom att dra nytta av det får du och din organisation helt nya och bättre möjligheter att förstå och hantera både utmaningar och möjligheter. Du kommer kort sagt att se på dina data – och därmed din verksamhet och omvärld – med nya ögon, och stärker på så sätt förmågan att fatta beslut som gör skillnad. Många organisationer i offentlig sektor gör det redan, och allt fler företag tittar på möjligheterna med den geografiska dimensionen av data och analys.

Möjligheter med geografisk analys

I geografisk analys kombinerar du relevanta dataset på jakt efter svar på viktiga frågeställningar. Svaren får du i visuell form i interaktiva kartgränssnitt. Några särskilt intressanta möjligheter med geografisk analys är:

  • Nätverksanalys, det vill säga analys av avstånd, som används för till exempel för körtidsanalyser och ruttoptimering.
  • Överlagringsanalyser innebär att du berikar analysunderlaget, exempelvis för körtidsanalysen, genom att kombinera flera lager av data för att få precisa svar på frågor där platsen är central.
  • Prediktiva analyser hjälper dig att se in i framtiden. I det sammanhanget gör geografisk analys det möjligt att modellera och jämföra scenarion på ett mycket intuitivt sätt.

Förberedelser är A och O

Oavsett vilken geografisk analys du ska göra är förarbetet lika viktigt. Var strukturerad, systematisk och ifrågasättande i ditt angreppssätt. Allt börjar med en väl definierad fråga. Är din fråga så stor och omfattande att den behöver brytas ner i flera beståndsdelar? I så fall gör du det. Nästa steg är att titta på det data som du tar in i din analys. Se kort sagt till att det håller måttet. Är det för generellt eller kanske för detaljerat? Och är kvaliteten tillräckligt bra? Välj sedan det eller de verktyg som behövs för att få svar på din fråga. Missa inte att dokumentera vad du har gjort; vilka steg du har tagit i din analys. Värdefullt inte minst i samband med valideringen av analysresultatet.

Hundratals analysverktyg i ArcGIS-plattformen

Vårt ArcGIS är en komplett GIS-plattform som har kapaciteten att stötta dig hela vägen fram till svaret på din frågeställning. Faktum är att plattformen innehåller hundratals analysverktyg. Hela paletten av verktyg för den avancerade proffsanvändaren finns där. Men också möjligheten att kombinera och länka samman verktyg i ett eget arbetsflöde, och på så sätt skapa behovs- och webbaserade verktyg. Användargränssnitt som du kan göra tillgängliga för medarbetare i verksamheten som kan utföra analyser på egen hand. Utan att vara expert på geografisk analys.

Länktips: