Intresset för att ta vara på sina data och omvandla dem till värde, affärs- och verksamhetsnytta håller i sig. Man kan med rätta säga att drivet att vara en datadriven organisation mognar allt mer. De verkliga behoven och förutsättningarna varierar. Men insikten att data kan hjälpa en organisation att fatta vassare beslut, bli mer effektiv och samarbeta bättre är en gemensam nämnare.

Har du missat något av vårterminens mest lästa inlägg här på bloggen för datadrivna insikter? Då har du chansen ta igen det här:

Digitaliserat sömlöst flöde av data i hela arbetsprocessen

Under hela processen från etablering och affärsutveckling till underhåll och drift är tillgången till data och information en kritisk framgångsfaktor. Att redan från början ha all den data som behövs, tillgängligt i ett gemensamt gränssnitt, gör att förutsättningarna för både lönsamma investeringar och operativ effektivitet blir de bästa. Ett sömlöst digitalt flöde av data som omfattar hela organisationen, och alla delar av processen, gör det möjligt att åstadkomma just detta.
» Till inlägget

Så optimerar du datadriven utveckling av ditt fastighetsbestånd

En sak är säker. Att hantera utveckling och förvaltning av ett fastighetsbestånd så optimalt som möjligt ställer krav på tillförlitliga data och information på alla plan och i alla situationer. Man skulle önska att tillgången till aktuella data vore en självklarhet i alla organisationer. Men så är tyvärr inte fallet. Bristen på riktigt bra beslutsstöd gör att viktiga strategiska beslut sinkas, men medför också risk för ineffektivitet i den dagliga verksamheten.
» Till inlägget

Fem steg som vässar din BI-rapport

Att skapa en riktigt bra BI-rapport handlar i grunden om att skapa förutsättningar att snabbt upptäcka, analysera och förstå samband, mönster och avvikelser i data. Användare av Microsoft Power BI har tillgång till en mängd visuella interaktiva rapportelement med olika egenskaper. De räcker ofta långt. Men när datamängderna är komplexa, och du söker insikter där det geografiska perspektivet är centralt, krävs något mer av dina datavisualiseringar.
» Till inlägget

Saker som gör att GIS tar den digitala tvillingen till nästa nivå

Företag och organisationer utvecklar i allt högre grad och snabbare takt sitt sätt att dra nytta av data. För att fatta bättre strategiska beslut och optimera den operativa verksamheten. Men ofta är det svårt att få den överblick som krävs. Datamängderna är helt enkelt för stora och de finns dessutom spridda i olika system, databaser och dokument. En digital tvilling är en datadriven representation av en fysisk förlaga. Upptäck fördelarna med att använda GIS (geografiska informationssystem) som nav i ett sådant digitalt gränssnitt till relevanta data.
» Till inlägget

Koll på kostnader i fastighetsförvaltning med digital tvilling

Brottas du med utmaningen att sammanställa data från olika system för att skapa riktigt bra beslutsunderlag för hanteringen av verksamhetens fastigheter? Kolla in det här exemplet där datavisualisering med stöd av det geografiska perspektivet underlättar optimering av energiåtgång och -kostnader i ett fastighetsbestånd. Kalla det gärna digital tvilling om du så vill!
» Till inlägget

Kundintervju på bloggen

Många har även läst intervjun med WSP, som delar med sig av sina erfarenheter av att bygga integrationslösningen MaxMap. En kartapplikation som integrerar asset management-systemet IBM Maximo med vårt ArcGIS, och på så sätt gör anläggningsdata mer lättillgängliga.

Länktips: