Under de senaste åren har energisektorn, som många andra sektorer, fokuserat på digitalisering med varierad framgång. Många företag inom branschen är mer digitalt mogna nu än tidigare. Jag hade nöjet att prata med Milla Ratia, Chief Digital Officer som leder den digitala transformationen på ett finskt energibolag, Suur-Savon Sähkö. Hennes uppfattning är att bolag måste få hävstång på de digitaliseringsverktyg man investerat i genom digital adoption för att överleva och där är geografiska data centralt.

Det finns flera utmaningar i energibranschen. Det är stor komplexitet och mindre förutsägbarhet kring tillgång och efterfrågan. Samtidigt är vinstmarginalerna pressade vilket innebär att felmarginalen måste minska. Detta är något som Milla är mycket medveten om och har fokuserat på de senaste åren när hon framgångsrikt lett den digitala transformationen på energibolaget.  Anledningen till att ge förutsättningar till digital adoption med rätt verktyg är behovet av att förbättra verksamheten för att tillgodose det ökade energibehovet och tillgängligheten för konsumenten.

Full nyttjande av data är en framgångsfaktor

På energibolaget samlar de in data via sensorer och drönare eftersom målet är att minimera driftsstopp. Data är oerhört centralt i verksamheten och av stor betydelse för att skapa en hälsosam affär och bygga korrekt analys. Där har digitaliseringen varit avgörande och geografiskt informationssystem (GIS) en viktig pusselbit. Verksamheten behöver få en detaljerad status helst i realtid dygnet runt viket är en utmaning men digitaliseringen gör det möjligt. GIS utgör en central del med data från sensorer och drönare för att förstå var problemet är samt enklare se hur man skall åtgärda.

GIS medverkar till att göra underhållet mycket effektivare då information aggregeras löpande med geografiska data för att hålla nätet upp hela tiden.

Målet är att förutse energibehovet med kraftfulla analyser

Målet är prediktivt underhåll vilket många energibolag vill uppnå. Det kräver uppdaterat kvalitetsdata som kan användas löpande. Milla menar att dom snart är redo och kan då förutse underhåll genom predektiva analyser snarare än att laga nätet när det redan är trasigt. Detta har även varit en del av målet med den digitala transformationen som nu fortgår. Det innebär att man kan förutse energiförbrukningen och investera i elnätet prediktivt. Allt för att kunden skall kunna få den el man behöver när elen blivit allt centralare i människors liv. Milla menar att dom inte kan ha en situation där kunden inte kan ladda sin elbil.

Optimerad användning av digitala verktyg är en utmaning

Det är svårt att skapa förståelse inom verksamheten när det gäller användningen av digitala verktyg. Det kräver nya arbetssätt. Det är lättare att fortsätta med gamla vanor vilket är naturligt menar Milla. Därför tror Milla att den framtida rollen för en CDO kommer att vara mer som coach när verktygen är på plats. Coacha och få människor att förstå hur man använder verktygen och lära sig nya arbetssätt. Milla menar att digitalisering är en fråga om verksamhetens överlevnad, så vi måste utnyttja de digitala verktyg som vi har investerat i.

Länktips:

Geografisk intelligens och förnybar energi – en helt naturlig kombination

Så här överbryggar du klyftan mellan data och beslut med geografisk analys