Insikten sjunker in hos fler och fler. De organisationer som använder data för att förstå sin egen verksamhet och dess omvärld, är bättre rustade att hantera förändring och fortsätta utvecklas. Viktiga förmågor i en tid som ställer stora krav på att vara såväl motståndskraftig som anpassningsbar. För att i slutänden uppnå den stabilitet, affärskontinuitet och långsiktiga hållbarhet som är nödvändig för fortsatt framgång.

Organisationer som har kommit så långt att man ser data som en strategiskt viktig resurs står inför nästa utmaning. Hur får vi ut så mycket som möjligt av datamängderna, som ofta är både stora och utspridda? Faktum är att det nästan alltid är mycket svårt att snabbt och effektivt få den överblick man behöver och vill ha.

Nyckeln till datadrivna insikter och beslut

Jag vågar påstå att de flesta organisationer skulle vinna på att dra nytta av den geografiska dimensionen av data betydligt mer än vad de gör idag. För oavsett om din organisation inte har upptäckt kraften i datavisualiseringar i kartformat ännu, eller kanske redan använder dem i vissa delar av verksamheten, är potentialen att skapa bättre och tydligare beslutsunderlag stor. GIS-teknologin (geografiska informationssystem) är IT som förenklat uttryckt knyter samma och visualiserar lager av data i interaktiva kartor. Dessa datavisualiseringar hjälper organisationer att bättre förstå sina resurser, tillgångar och sin försörjningskedja i relation till varandra och relevanta omvärldsfaktorer.

Kartor som förenande beslutsstöd

Kartorna mejslar kort sagt fram mönster och samband som lätt går förlorade i tabeller och kalkylark; och tar därmed organisationens beslutsstöd till en ny nivå. I praktiken levererar alltså detta visuella gränssnitt en datadriven lägesbild och överblick över status, nyckeltal, KPI:er, risker, hot och möjligheter. På flera sätt till nytta i det strategiska beslutsfattandet såväl som i den operativa dagliga verksamheten. Fyra aspekter av GIS gör det möjligt:

1. Visualisering

GIS-kartor har alltså en unik förmåga att ta hand om, länka samman och visualisera dataströmmar. Det spelar ingen roll om källan är egna verksamhets- och affärssystem, myndighetsdata, sensorer, drönare, fältdata eller något annat. Tekniken möjliggör kärnfulla datavisualiseringar som uppdateras i realtid.

2. Analys

Utan geografisk analys är verktygslådan för analys och affärsintelligens inte komplett. Genom att lägga till en geografisk parameter i dina analyser får du helt enkelt möjlighet att se på dina data med nya ögon. Välj sedan det optimala läget, identifiera kluster av händelser, möjligheter och hot, upptäck samband mellan viktiga tillgångar och resurser med verklig precision.

3. Scenarier och prediktion

Scenarier baserade på historiska och nutidsdata är ett kraftfullt beslutsstöd. Interaktiva kartvyer ger dig ett gränssnitt där det är möjligt att jämföra, vrida och vända på olika alternativ för att utvärdera både strategiska och operativa beslut. Dra nytta av kartorna för att förutspå förändring över tid. Förutsättningarna att förutse såväl risker som möjligheter, och förstå vad de innebär, vässas betydligt.

4. Kommunikation och interaktion

Datadrivna kartor är ett visuellt, interaktivt och kommunikativt gränssnitt med många fördelar. Möjligheten att sätta roll- och behovsanpassade appar, vyer och dashboards – med en kartkomponent naturligtvis – i händerna på både egen personal och involverade externa aktörer bidrar därför starkt till ökad effektivitet, produktivitet och engagemang i verksamhetskritiska processer. Missa inte chansen att ta hävstång på det.

Länktips: