Organisationer som är riktigt bra på att dra nytta av den geografiska dimensionen av data har i det närmaste oändliga möjligheter att optimera sin verksamhet. Förändringstakten är dessutom hög. Två förutsättningar som sätter fingret på behovet av målinriktat strategiskt arbete för att verkligen få utväxling på potentialen i det geografiska perspektivet. De som lyckas låter teknik möta verksamhets- och affärsnytta i en geospatial strategi.

Din organisation behöver med andra ord en verksamhets- och affärsorientrad strategi och plan som definierar hur den ska använda GIS-teknologin för att nå sina mål. I praktiken handlar det om en förfining av den traditionella GIS-strategin som, med ledning av sitt namn, lätt får en mer eller mindre renodlat teknisk inriktning.

Värdet av en geospatial strategi

Att skapa en geospatial strategi är alltså ett annat grepp; där organisationen med utgångspunkt från affärsmål och -behov tar hävstång på tekniken. I och med att teknikens möjligheter får verka i samklang med människor, resurser och processer blir verksamheten bättre rustad att:

  • Möta möjligheter och utmaningar
  • Förbättra produktivitet och resultat
  • Hantera data och information digitalt, sömlöst och kvalitetssäkrat
  • Samarbeta datadrivet, effektivt och säkert
  • Fatta beslut och agera med precision
  • Stärka och berika den digitala/IT-strategin

Helhetsgrepp ger utväxling på GIS

En värdebaserad geospatial strategi blir ett spetsigt verktyg som hjälper dig och din organisation att verkligen få ut så mycket som möjligt av investeringen i geografisk IT. Med en väl genomarbetad strategi blir det rent konkret möjligt att identifiera förbättringsområden, prioritera lösningar, säkerställa rätt resurser och kompentens, samt optimera processer och arbetsflöden.

Genom att utveckla och genomföra en geospatial strategi förbättrar du alltså förutsättningarna att bredda användningen av geodata och GIS i din organisation. Strategin bidrar kort sagt till den tydlighet och drivkraft som är nödvändig på alla plan och nivåer.

Länktips: