Utan välfungerande nätinfrastruktur står sig vårt samhälle slätt. En modern infrastruktur som borgar för leveranssäkerhet och lever upp till dagens (helst även morgondagens) krav och behov är därför avgörande för hållbarhet på både kort och lång sikt. För att klara utmaningen med modernisering, så väl som förvaltning och underhåll, av samhällskritiska nät för energi, telekommunikation och transporter gäller det att verkligen ha koll på läget.

Att ha tillgång till och dra nytta av tillförlitliga data är nödvändigt för att lyckas. Liksom förmågan att samverka både inom den egna verksamheten och med andra organisationer.

Förmågan att hantera nu- och framtid

I mångt och mycket handlar det i grunden om att möta samhällsutvecklingen i stort, utbredd digital transformation och konsekvenser av klimatförändringar. För att åstadkomma samarbete och flexibilitet på den nivå som krävs måste organisationer säkerställa sin förmåga att vara agila. Samtidigt som de vässar sina verktyg och processer för att samarbeta och fatta beslut datadrivet.

Gemensam lägesbild med precision

Med stöd av geografisk IT får din organisation den gemensamma lägesbild och de verktyg för digitalt samarbete den behöver. En skalbar GIS-plattform möter behoven både i den dagliga verksamheten och de utmaningar som finns på längre sikt. Den gör det i kraft av att den geografiska dimensionen av data sätter saker och ting i en kontext och gör det möjligt att med precision förstå hur resurser och tillgångar förhåller sig till varandra och relevanta omvärldsfaktorer. I realtid när så behövs.

Digital tvilling för nätinfrastruktur

En GIS-driven digital tvilling sammanlänkar i praktiken data och modeller, presenterar dem i ett kraftfullt visuellt gränssnitt och möjliggör riktigt vass analys. I hanteringen av infrastruktur för olika typer av nät ger det fördelar som:

  • Strategiskt hållbara beslutsunderlag för modernisering av elnät och etablering av förnybara energikällor
  • Underlag för beslut om utveckling av nät för telekommunikation som möter marknadens nuvarande och kommande behov
  • Optimering av transporter för minimerat klimatavtryck

Det blir i sin tur möjligt tack vare vyer och gränssnitt som ökar den operativa effektiviteten och möjliggör prediktivt underhåll. Konfigurerbara appar gör det dessutom realistiskt att samarbeta sömlöst, digitalt och säkert; och på så sätt utveckla sin verksamhet och affär.

Länktips: