Det har aldrig varit viktigare att verkligen ha koll på läget. För att underhålla och utveckla sina tillgångar så kostnadseffektivt som möjligt, använda tillgängliga resurser optimalt och agera mer proaktivt. Men också för att snabbt kunna ställa om när förutsättningar i omvärlden förändras. Det är kort sagt kostsamt att fatta fel beslut – såväl strategiskt som operativt. Många organisationer tittar därför på hur digital tvilling kan stärka besluts- och verksamhetsstödet, och på så sätt hjälpa dem att förstå och leda sin verksamhet bättre.

Låt oss inledningsvis landa i begreppet ”digital tvilling”. Den digitala tvillingen är enkelt uttryckt en ständigt aktuell och uppdaterad virtuell representation av verkligheten. Den ger samlad datadriven information om till exempel en process, ett projekt, en supply chain, nätinfrastruktur eller ett fastighetsbestånd.

Förutsättningar för bättre beslut och ökad effektivitet

För att lyckas med digital tvilling måste flera aspekter tillgodoses. I praktiken handlar det om att säkra hela flödet från dataförsörjning och ajourhållning via förädling, visualisering och analys till tillgänglighet och samarbete. Resultatet blir då ett tillförlitligt gränssnitt som bidrar till väsentligt bättre beslut och ökad effektivitet.

Vad gör en GIS-driven digital tvilling speciell?

GIS (geografiska informationssystem) har en unik förmåga att rent tekniskt integrera och länka samma modeller och data från olika källor. En kompetent plattform för geografisk IT hanterar hela flödet sömlöst och har därför kapacitet att vara det nav din implementation behöver. Genom att dra nytta av GIS i form av vårt ArcGIS får du alltså flera särskilda fördelar som vässar värdet av organisationens digitala tvilling:

Vässat värde av digital tvilling

En digital tvilling blir alltså riktigt värdefull när du kan sammanställa och tillgängliggöra stora mängder data på ett effektivt, kvalitetssäkrat och användarvänligt sätt. Värdet visar sig i form av snabbare analys av förhållanden för riskminimering, förutsättningar att utvärdera möjligheter, planering med precision och mycket mer.

Länktips: