Det finns flera sätt att se på energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan i ett fastighetsbestånd. Att kostnaderna har ökat dramatiskt är alla smärtsamt medvetna om. Och som du vet står fastigheter för en mycket stor andel av Sveriges totala energiförbrukning. Så förutom kostnadsaspekten bidrar kontroll på energiförbrukningen i högsta grad till omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

De allra flesta fastighetsföretag jobbar sedan länge med energieffektivisering. För att fortsatt minska både kostnader och negativ klimatpåverkan krävs riktigt vassa beslutsunderlag.

Överblick och detaljer med digital tvilling

Nyckeln till en samlad bild av och full kontroll på fastighetsbeståndet är att knyta samman och visualisera relevanta data i en gemensam vy. Den som lyckas åstadkomma det vässar förutsättningarna att optimera beslut, både vad gäller energiförbrukning och för facility management i allmänhet.

Många tänker på det som en digital tvilling som ger verksamheten möjlighet att få såväl en överblick över fastighetsbeståndet som detaljinformation i ett visuellt gränssnitt. En plattform för geografisk IT har kapaciteten att vara det nav som knyter samman och visualiserar de data som behövs i ett tydligt och interaktivt kartgränssnitt. Oavsett varifrån datamängderna kommer.

Nyttan med geografisk IT i facility management

I praktiken bidrar denna teknologi till ett datadrivet verksamhets- och beslutsstöd för facility management, och ger fördelar som att snabbt och effektivt:

  • Få koll på status för tillgångar och resurser
  • Identifiera möjligheter till optimering av exempelvis energiförbrukning och uthyrningsgrad
  • Upptäcka fel och minimera driftstopp
  • Se trender, till exempel i form av återkommande felanmälningar på en viss plats
  • Tillhandahålla en gemensam lägesbild för alla som behöver informationen
  • Samla in, ajourhålla och konsumera data och information var och när som helst

Tillämpning med fokus på energiförbrukning

Kolla till exempel in det här fiktiva exemplet, baserat på ett kunduppdrag, som används för att få en överblick över ett fastighetsbestånd. För att sedan zooma in på byggnads- och lägenhetsnivå och i just det här fallet snabbt få en visuell indikation på var inomhustemperaturen avviker från det optimala. Något som bäddar för optimering av och kontroll på energiförbrukning och tunga energikostnader.

Länktips: