Vad gör du och din organisation när ni ställs inför ett smörgåsbord av tekniska möjligheter? Handen på hjärtat; visst är det lätt hänt att förlora sig i tekniken… Möjligheterna är ju så många och lockande. Men som bekant har teknik inget verkligt värde om den inte genererar affärs- och verksamhetsnytta. En geospatial strategi är ett verktyg som hjälper organisationer att, med utgångspunkt från verksamhetens mål och behov, få utväxling på GIS-teknologin.

Tre steg lägger grunden till en målinriktad strategi som driver mot verksamhetsnytta:

1. Förståelse för mål och behov

Förankring är a och o för att lyckas med strategin. Kartläggning av verksamhetens mål och behov är i sin tur en grundförutsättning och ger den geospatiala strategin en stabil grund att stå på. Involvera därför en grupp av nyckelfunktioner och -personer från verksamheten – ta reda på hur de jobbar och vilka utmaningar de ställs för. Var nyfiken! En så enkel sak som att ha stora öron i fikarummet ska inte heller underskattas.

2. Planering sätter geospatial strategi i arbete

När relevanta fokusområden har identifierats och strategin skriven är det att dags att planera för att göra verklighet av dem. I praktiken handlar det om att strukturera och prioritera aktiviteter och milstolpar som driver arbetet och effekten av strategin framåt. Tänk på att ta höjd för att den tekniska förmågan ska utvecklas i synk med berörda processer, resurser och kompetensområden.

3. Gå från ord till handling

Vikten av en långsiktig plan kan inte nog betonas, men du måste räkna med att förutsättningar förändras. Att ha ett agilt förhållningssätt till både strategin och planen skapar därför utrymme för den flexibilitet som krävs ända in i genomförandefasen. Planera, utför, utvärdera och agera är nyckelord när en geospatial strategi appliceras på din organisation.

Snack om geospatial strategi

Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om ett samtal just på temat geospatial strategi som jag och Erik Lassyms, en av våra strategiska rådgivare, hade under ArcGIS Användardagar 2022. Det ger dig fler tips och trix.

Länktips: