Tänk dig att slippa trasslig hantering av data och information som skyfflas fram och tillbaka i digitala filer och tummade pappersdokument. Ett både osäkert och ineffektivt arbetssätt, som gör det svårt – för att inte säga omöjligt – att hantera underhållet av nätinfrastruktur optimalt. För att förbättra arbetsprocessen behöver nätägare och deras underentreprenörer ha tillgång till tillförlitlig information i användbara gränssnitt. Det innebär i sin tur att samarbetet kring tillgångar och underhållsuppdrag måste digitaliseras.

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har kapacitet att vara navet i den här typen av digitalisering av arbetsflöden för underhållsuppdrag. I praktiken handlar det om att samla alla relevanta data som idag finns spridda i filer, databaser och system på ett och samma ställe. Data som blir tillgängliga att komplettera, ajourhålla, förädla och konsumera i behovs- och rollanpassade gränssnitt och applikationer för webb, desktopklienter, smartphone eller surfplatta. Du åstadkommer det i tre steg:

Steg 1: Placera tillgångarna på en karta

Steg ett kan faktiskt vara så enkelt som att ta data i ett excel-dokument och migrera dem till ArcGIS. Finns bara en kolumn med koordinater eller adresser geokodar ArcGIS automatiskt filen och skapar geodata som gör att dina tillgångar kan placeras på en karta. De attributdata som finns i filens kolumner kopplas direkt till objekten och kan sedan visas som popuprutor i den interaktiva kartan.

Steg 2: Skapa smarta formulär

Nästa steg handlar om att skapa ett användargränssnitt som gör serviceteknikerns jobb i just det aktuella uppdraget enklare. Så här gäller det att konfigurera ett smart formulär som hjälper hen att föda kartan med rätt värden och kvalitetssäkrade data. Möjligheterna att göra formuläret intuitivt och användarvänligt är oändliga. Allt konfigureras, ingen kod behöver skrivas.

Steg 3: Paketera kartorna i rollbaserade gränssnitt

Nu är det dags att se till att den digitala kartan blir tillgänglig för alla som behöver den information den innehåller. ArcGIS roll- och behörighetsinformation säkerställer att rätt person eller grupp har tillgång till precis de kartor, den data och information, de behöver. Värdefullt med tanke på både säkerhet och effektivitet.

Stöder hela arbetsflödet för underhåll

ArcGIS uppsättning av konfigurerbara appar gör att du kan paketera data och smarta kartor i vyer, dashboards och appar som stödjer roller och uppgifter i hela det digitala arbetsflödet. Mobil servicepersonal får gränssnitt skräddarsydda för att samla in och konsumera data i fält. Medan dashboards gör det möjligt att få den överblick över status och progress som behövs för att koordinera underhållsuppdrag från kontoret. Digitalt och sömlöst, med så få manuella moment som möjligt, i hela arbetsprocessen.

Länktips: