Klimatutmaningen och samhällets stora behov av el gör omställningen till och utbyggnaden av förnybar energi till ett högaktuellt ämne. Faktum är att förmågan att producera smartare och renare el helt naturligt har en nära koppling till geografin. Branschen aktörer har därför mycket att vinna på att dra nytta av geografisk IT – från projektering till underhåll och drift.

Projekt för förnybar energi både påverkar och påverkas av förutsättningarna på den tilltänkta platsen för etablering. Det gäller förstås att ha koll på om solljus- och vindförhållandena på platsen är de rätta. Men också ställa sig frågor som: Finns den infrastruktur som krävs både i utvecklingsfasen och när elen ska levereras? Hur påverkas eventuell närliggande bebyggelse och boendemiljö? Vilka planer, lagar och restriktioner gäller för platsen? Hur påverkas ekosystemet? Ja, frågeställningarna och hänsynen är många.

Digital tvilling redan från början

En digital tvilling som tar hävstång på geografisk intelligens ger ett kraftfullt beslutsstöd redan i projekteringen. Något som organisationen sedan kommer att ha nytta av genom hela projektet – ända in i drift- och underhållsfasen.

Digitaliserat arbetsflöde för drift och underhåll

Användningsområdena är många. För att optimera både effektivitet och säkerhet i drift- och underhållsuppdrag behöver medarbetare i hela arbetsflödet har tillgång till relevant och tillförlitlig information. En komplett GIS-plattform gör det möjligt att dela och hantera data och information från den digitala tvillingen. Helt digitaliserat och i gränssnitt som är anpassade för koordinerande arbetsuppgifter på kontoret respektive serviceteknikerns mobila arbete i fält. Genom att dra nytta av plattformens förmågor kopplat till drönar-teknologi och machine learning är det vid behov till och med möjligt att ha översikt och förstå förhållandena i vind- eller solcellsparken utan att behöva skicka ut personal till platsen.

Bättre beslut om förnybar energi

Den GIS-drivna digitala tvillingen och dess smarta kartor vässar kort sagt alla typer av beslut. Operativt ger överblick över status, tillgångar och resurser underlag för väl underbyggda beslut om prioriteringar och planering med precision. Strategiskt mejslar kartorna fram mönster och samband – om marknaden, leveranser, produktivitet och KPI:er – ur de mest komplexa datamängder. Dessutom kan risker förutses, förebyggas och hanteras med stöd av prediktiv geografisk analys.

Nyfiken och vill få mer inspiration? Då kan jag tipsa om det här videoklippet, där det finns exempel på hur dessa datadrivna gränssnitt och vyer kan se ut i praktiken.

Länktips: