Företag och organisationer som jobbar med underhåll av nätinfrastruktur hanterar stora mängder tillgångar och resurser spridda i geografin. Arbetet utförs ofta av ett stort antal medarbetare, inte minst i form av fältpersonal. Många gånger ligger uppdraget ute på entreprenad. Kravet på kostnadseffektivitet är alltid stor. Därför finns mycket att vinna på att digitalisera arbetsflödet – mellan fält och kontor. Du gör det med fördel genom att ta hävstång på geografisk IT.

I praktiken handlar det om att samla in och ajourhålla data så korrekt och kvalitetssäkert som möjligt. Samtidigt som medarbetare ute på fältet har den information de behöver för att göra sitt jobb så säkert som möjligt. Effektivitetskraven gör dessutom att de som planerar och koordinerar underhållsuppdragen behöver ha tillgång till aktuell och överskådlig information.

Säker och effektiv hantering av data

Allt hänger med andra ord på förutsättningarna att dela data och information så smart som möjligt. Ett digitaliserat sömlöst flöde av data möter den utmaningen. På köpet minimeras helt eller delvis manuella moment i form av utbyte av excel-filer och informationsöverföring per telefon. Något som i sin tur gör att en både osäker och ineffektiv hantering elimineras.

Fyra pusselbitar för att digitalisera arbetsflödet

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har kapaciteten att vara bryggan mellan data från olika verksamheter och system. Plattformen gör det möjligt att importera och integrera data från mängder av datakällor. När relevanta data sedan är på plats i ett gemensamt gränssnitt finns de förmågor och applikationer som krävs för att samarbeta digitalt, datadrivet och sömlöst i hela arbetsprocessen för underhåll av näten.

I arbetsflödet drar du och din organisation nytta av fyra kärnförmågor i ArcGIS, nämligen:

  1. Operativ överblick – Konfigurerbara appar gör det möjligt att sätta upp behovs- och rollanpassade vyer, gränssnitt och dashboards med en kompetent kartkomponent. På så sätt blir det möjligt att både få en värdefull överblick över tillgångarna och att följa underhållsarbetet i realtid. Här finns också funktionalitet för att rutt- och logistikplanera med precision.
  2. Mobil datahantering i fält – Appsviten för mobilt arbete gör att servicetekniker och underhållspersonal får tillgång till information och kan jobba med data när och där den behövs. Offline när det är nödvändigt. Uppsättningen behovsanpassade appar är bred och användarvänlig. Oavsett om uppgiften är att fånga data på språng, om smarta formulär behövs för att kvalitetssäkra den data som registreras eller om fakta måste uppdateras med verklig geografisk precision.
  3. Beslutsstöd och analyser – GIS-kartor har en unik förmåga att mejsla fram de mest komplexa samband och mönster, och stärker på så sätt underlagen för beslut om underhåll av nätinfrastrukturen. Datavisualiseringar i form av interaktiva kartor och verktyg för geografisk analys vässar kort sagt de beslut som fattas. Operativt, strategiskt och även prediktivt.
  4. Dela data och information – Plattformen tillhandahåller alltså datadrivna kartor, appar och webbgränssnitt som gör viktiga data och information tillgängligt internt och externt, och blir på så sätt ett verkligt nav för digitalt samarbete. En väl utbyggd roll- och behörighetshantering gör att du har kontroll på vem som ser och kan göra vad. Även funktionalitet att dela data över organisatoriska gränser ingår som standard.

Så kommer du igång

Mina kunder vittnar ofta om att insteget är litet och startsträckan kort för att komma igång med de ArcGIS-appar som möjliggör digitalisering av arbetet med verksamhetens underhållsuppdrag.

Eftersom plattformen är flexibel är det fullt möjligt att börja i mindre skala och successivt bygga på med tillämpningar i takt med att behov och mognad växer. Nyckelfunktionerna finns där när du behöver dem.

Länktips: