Faktum är att GIS har potential att vara en verkligt strategiskt viktig komponent i en IT-miljö. Framgång med GIS startar i sin tur med att inte stirra sig blind på själva tekniken. För alla lockande tekniska möjligheter har kort sagt inget egentligt värde förrän de matchas med verksamhetens behov och affärsmål. Det är därför när ett strategiskt förhållningssätt är på plats som resan börjar. Det innebär att fler behöver kunna driva och hantera geospatiala frågor och initiativ. GIS-organisationen behöver alltså utvecklas, kompetensen breddas och tillgängliga resurser bli fler.

I praktiken betyder det att ansvar och de roller som krävs måste säkras på både strategisk och operativ nivå.

Strategiska roller ska inte förvalta

Min erfarenhet är att de strategiska frågorna ofta får stå tillbaka till förmån till förvaltande arbetsuppgifter. Tiden räcker helt enkelt inte till. Därför behövs två strategiskt inriktade roller:

  • GIS-chef – En GIS-evangelist med affärs- och verksamhetsfokus. Uppgiften är att skapa och driva en tydlig vision för organisationens GIS-implementation så att den levererar lösningar och tillämpningar som stödjer affärsmålen. Personen har i grunden en bred kunskap om GIS-applikationer, förmågor och systemkrav.
  • GIS-koordinator – En teknisk ledare med uppgift att planera, organisera och koordinera utvecklingen och implementeringen av organisationens GIS i synk med dess mål och behov. Koordinatorn står för GIS-expertis, support, stöd och vägledning till utförande personal med fokus på tekniskt utförande.

Operativt samverkar GIS- och IT-roller

För att säkra den förvaltning en strategiskt viktig IT-plattform förtjänar behövs sedan både GIS- och IT-kompetens fördelade på ett antal roller:

  • Databasadministratör (IT) – Databasadministratören har det primära ansvaret för både de spatiala och icke-spatiala databaserna i anslutning till organisationens GIS, och optimeringen av dem. Arbetar aktivt med användare för att implementera beslutade datastandarder och kvalitetssäkring.
  • Systemadministratör (IT) – Övergripande systemadministratör för GIS-plattformen. Förvaltar och underhåller hård- och mjukvara samt nätverk. Ansvarar för samordningen av drift och underhåll i relation till övriga system i organisationens IT-miljö.
  • Webbadministratör (IT) – Hanterar distributionen av GIS-funktionalitet över webben med särskilt fokus på säkerhetskonsekvenserna. Denna roll kombineras ofta med rollen som systemadministratör.
  • GIS-plattformsadministratör – Planerar och konfigurerar organisationens hemsida för GIS-portalen. Hanterar behörigheter, användare och grupper. Tillgängliggör GIS-resurser och -funktionalitet. En välbekant roll med andra ord.
  • GIS-specialist med analytisk inriktning – Genomför analys av användarfall som möter organisationens behov med stöd av GIS. Identifierar, definierar och förbereder på så sätt implementation av relevanta GIS-tillämpningar.
  • GIS-specialist med inriktning karta – Står för spetskunskap inom kartografi och kartproduktion. Ansvarar för att säkerställa arbetsmetoder för datahantering och kartvisning som optimerar de GIS-tillämpningar som sätts i drift.
  • GIS-specialist med inriktning data – Specialiserad på att skapa och underhålla organisationens geografiska data effektivt och säkert. Genom att importera och bearbeta data från andra källor, automatisera dataflöden och naturligtvis säkerställa dataintegritet.

GIS-organisation baserat på behov och förutsättningar

Organisationer har olika förutsättningar och behov. Något som avspeglas i hur GIS-organisationen ser ut här, nu och i framtiden. Roller kan kombineras när det behövs. Det viktiga är att ansvar och styrning preciseras och tydliggörs, samtidigt som IT/GIS samverkar med verksamheten i övrigt. Sist med inte minst är det helt avgörande att den tid och de resurser som avsätts är i linje med behov och ambitionsnivå.

Länktips: