Digitalisering, datadrivna insikter och digitalt samarbete är fortsatt relevant, angeläget och aktuellt. Här på bloggen vill vi därför inspirera och ge nya idéer om hur geografisk IT och datadrivna kartor gör din organisation mer rustad att möta utmaningar och möjligheter – operativt såväl som strategiskt.

Har du missat något av de mest lästa blogginläggen under det sista halvåret 2022? Då har du chansen ta igen det här:

1. Digital tvilling när du inte har råd att fatta fel beslut

Det är kostsamt att fatta fel beslut – såväl strategiskt som operativt. Hör du till dem som tittar på hur digital tvilling kan hjälpa din organisation att förstå och leda verksamheten bättre? För att underhålla och utveckla tillgångar så kostnadseffektivt som möjligt, använda tillgängliga resurser optimalt och agera mer proaktivt. Men också för att snabbt kunna ställa om när förutsättningar i omvärlden förändras. En GIS-driven digital tvilling har fördelar som gör det möjligt. » Läs mer

2. Det krävs för att bygga en anpassningsbar digital tvilling i takt med tiden

Nyckeln till att lyckas med digital tvilling är å ena sidan att välja en anpassningsbar lösning, som kan växa successivt och stegvis. Helt centralt är också att den digitala tvillingen är dynamisk och ständigt aktuell i relation till sin fysiska förlaga. Därför behöver du ett ramverk som säkrar ett antal tekniska förmågor. » Läs mer

3. Vässa din organisations förmåga att samarbeta och fatta beslut

Att skapa riktigt bra förutsättningar att samarbeta handlar i mångt och mycket om tillgången till data och information. Företag och organisationer som tar hävstång på den geografiska dimensionen av sin verksamhet och implementerar ArcGIS får en samarbetsplattform att räkna med. Fyra handfasta tips hjälper dig att komma igång. » Läs mer

4. Robust lösning bäddar för säkert digitalt samarbete över organisationsgränser

Idag vill och behöver organisationer samarbeta mer, bättre och digitalt. Naturligtvis utan att tumma på säkerheten. Till nytta för beslut och åtgärder både i den vardagliga verksamheten, och när det kommer till beredskap för och hantering av kris. Upptäck tekniken som gör det möjligt även över organisatoriska gränser. » Läs mer

5. Strategiskt arbete med GIS-plattform effektiviserar och kvalitetssäkrar

Ta del av denna kundintervju! Vattenfall Services delar med sig av sina erfarenheter kring att jobba strategiskt och målmedvetet för att dra nytta av det geografiska perspektivet och GIS i digitaliseringen av sina arbetsflöden. För att i slutänden spara tid, effektivisera och förbättra datakvaliteten. » Läs mer

Från vår systerblogg, ArcGIS-bloggen, vill jag passa på att tipsa om liveinspelningen från ArcGIS Användardagar 2022. Där finns mycket att hämta för den som vill få ytterligare inblick och inspiration kring geografisk IT.

Och så ett ytterligare ett tips avslutningsvis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du datadrivna insikter i din mailbox varje månad.