Många tänker på en digital tvilling rätt och slätt som en visualisering i 3D. Men det behöver inte vara så. 3D är ingen förutsättning för digital tvilling, och det är en viktig tanke att ha med sig. Däremot ska vi inte sticka under stolen med att den visuella kraften i 3D naturligtvis i många fall är en tillgång. Det är kort sagt en typ av visualisering som gör det möjligt att tvärfunktionellt förstå och kommunicera datamängderna i en digital tvilling bättre och snabbare.

Faktum är hursomhelst att en 3D-modell kan vara hur häftig och snygg som helst; utan koppling till ett levande dataflöde har den både ett begränsat värde och kort livstid. En GIS-driven digital tvilling har kapacitet att vara precis så dynamisk som krävs, och gör att data oavsett ursprung kommer till liv i både 2D och 3D. Behovet och de frågeställningar som ska besvaras avgör valet av visualisering.

Geografin knyter samman digitala tvillingar

I praktiken har en organisation inte bara en digital tvilling. Dra nytta av GIS unika förmåga att knyta ihop flera tvillingar. Inom bygg- och fastighetsbranschen innebär det exempelvis rent konkret att flera BIM-modeller samt ett fastighetssystem kan länkas samman och visualiseras i sin geografiska kontext – i en och samma vy. Ofta är 3D det optimala sättet att göra det.

Förstå data bättre och snabbare

För det är ju trots allt så att vi ser verkligheten i 3D. En digital representation eller visualisering av en fysisk förlaga är därför helt naturligt enklare att ta till sig att förstå när den visas i 3D. Att överföra tabelldata till punkter och polygoner på en 2D-karta är tillräckligt i många sammanhang. Men jämför tydligheten när punkten visas som exempelvis ett faktiskt träd och polygonen blir en verklighetstrogen byggnad. Det skapar en bättre känsla för sammanhanget och vi behöver inte tolka så mycket.

Genom att dessutom dra nytta av GIS förmåga att visualisera kombinationer av flera datalager blir 3D-visualiseringen än mer kraftfull.

Användningsområden för analys i 3D

Möjligheterna att visualisera och utforska data är alltså många. Lägg därtill analys som är en annan kärnförmåga i ett 3D-GIS. För att få svar på vissa typer av frågor är 3D-analys ett stort och många gånger ovärderligt stöd. Det gäller till exempel frågeställningar kring:

  • Synlighet – vad kan jag se varifrån och hur mycket kan jag se?
  • Översvämningar och vattenstånd – här och nu såväl som prediktivt
  • Nyttjandegrad – per våningsplan i byggnader
  • Sådant vi inte kan se med blotta ögat – exempelvis luftkvalitet, buller och temperatur
  • Klassificering av insamlade sensordata

Tips: Se videoklipp

Många ArcGIS-organisationer gör kraftfulla datavisualiseringar med 3D-GIS. Kolla in det här klippet från ArcGIS Användardagar 2022 så får du exempel på det. Du får dessutom en introduktion till möjligheterna med 3D i en ArcGIS-driven digital tvilling.

Länktips: