Digitalisering av arbetsflöden, ett högt tempo i verksamheten och en generellt snabb förändringstakt ställer ständigt krav på nya appar och verktyg att sätta i händerna på medarbetarna. Kanske är utmaningen att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt driftsätta de lösningar organisationen behöver bekant? Det gäller kort sagt att spara tid och pengar hela vägen från behov till utveckling och implementation. Ja, faktiskt ända in i förvaltningsfasen. Valet att dra nytta av befintlig teknik och konfigurera istället för att koda gör det möjligt att möta kraven.

Fördelarna är många. Till att börja med är det mindre tidskrävande att konfigurera än att skapa egenutvecklade appar. För i praktiken drar du ju nytta av funktionalitet som redan finns och återanvänder den om och om igen.

Kostnadseffektiviteten blir därför betydande – ända in i förvaltningen av lösningarna. För det finns som bekant både tid och pengar att spara på att slippa underhålla kod och istället följa med i löpande systemuppdateringar.

80/20-regeln avgör valet att konfigurera

När ska du då välja att konfigurera snarare än att sätta igång ett utvecklingsprojekt? Jag vågar påstå att om konfigurering av tillgänglig funktionalitet uppfyller 80 procent av de identifierade behoven är valet givet. Då ska du allvarligt överväga att konfigurera. Sannolikt är det dessutom så att en stor del av de där resterande 20 procenten grundar sig i att verksamheten sneglar på en tidigare lösning. Ofta finns det andra vägar att gå för att nå resultat.

Faktum är att det till och med kan vara en nyttig övning att se på sitt arbetsflöde och tillhörande app med nya ögon.

Om det trots allt visar sig att vissa delar av appen verkligen behöver skräddarsys finns det även appbyggare där du kan kombinera konfigurering med utveckling av egen funktionalitet. Du drar därmed nytta av fördelarna med att konfigurera samtidigt som kodningen minimeras med allt vad det innebär.

Flexibilitet och effektivitet med urval mallar och appar

ArcGIS-organisationer har tillgång till en robust plattform där just konfigurerbarheten är en central komponent. Spara tid och pengar genom att ta hävstång på utbudet av mallar, appar och dashboards. De är en kraftfull tillgång som ger dig och din organisation friheten att inhouse skapa roll-, behovs- och situationsbaserade användargränssnitt som bidrar till digitaliserade och optimerade arbetsflöden.

När en utvärdering visar att det trots allt är befogat att egenutveckla tillhandhåller ArcGIS naturligtvis även ett utvecklarramverk med en bred samling API:er och SDK:er för det flesta plattformar.

Men om det inte verkligen är nödvändigt finns det alltså ingen anledning att låta tidskrävande utvecklingsprojekt stå i vägen för den flexibilitet som krävs för att möta nya behov snabbt och effektivt. Idag behöver startsträckan vara kort och i ArcGIS finns nyckelfunktionerna där när du behöver dem. ArcGIS uppsättning förmågor och möjligheter till konfiguration gör dessutom, icke att förglömma, att upphandling av nya specialiserade appar ofta är överflödig. Sammantaget bäddar detta för den handlingsfrihet och följsamhet som är så eftertraktad idag.

Länktips: