Även om det kan vara svårt att tro där vi står mitt i januarimörkret, så går vi faktiskt mot ljusare tider. Bland mycket annat innebär det att utomhusarbete som har fått stå tillbaka under den mörka årstiden tar fart igen. I många verksamheter betyder det starten på en hektisk säsong för inventering, inspektion och underhåll i fält. Det finns stora möjligheter att effektivisera arbetsflödet, och på köpet öka både säkerhet och kvalitet. Hela vägen mellan fält och kontor – från planering till utförande och uppföljning av uppdrag.

Faktum är att helt eller delvis analog hantering av data och information ofta är ett hinder för den effektivitet som krävs. Invanda arbetssätt hänger med år från och år. Trasslig hantering av excel- och pdf-filer som mailas fram och tillbaka känns kanske alltför bekant. Eventuellt slinker till och med en och annan utskriven lista, rapport eller papperskarta med i processen.

Spara tid och pengar

Det är synd eftersom tekniken för att sätta upp digitaliserade arbetsflöden finns där. Redo att komma till användning i just din organisation. Med konfigurerbara appar blir dessutom startsträckan för att möta nya behov och få igång årets projekt kort. I praktiken kommer verksamheten att spara tid och pengar på samma gång som värdefulla data kvalitetssäkras med alla fördelar det för med sig.

Digitalisera från fält till kontor

Mobilt arbete i fält innebär helt naturligt att berörda data och information kan knytas till en geografisk position. Det betyder att hela arbetsflödet – från fält till kontor – har mycket att vinna på att dra nytta geografisk IT. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, har kort sagt kapaciteten att vara det nav som sammanlänkar och tillgängliggör gemensamma data; i ett sömlöst flöde både från olika system och databaser, och data som fångas i fält. Något som i sin tur innebär att manuella arbetsmoment, tidstjuvar och felkällor minimeras.

Se gärna det här videoklippet som ger en introduktion till hur samma data blir tillgängliga och användbara i rollbaserade vyer och appar i arbetsflödets alla delar:

  • Planering och koordinering – Datadrivna dashboards ger planerande och koordinerande personal den överblick de behöver för att säkerställa väl avvägda prioriteringar; det vill säga att rätt åtgärder utförs av optimal resurs vid rätt tidpunkt.
  • Mobil datahantering i fält – Ute på fältet behöver utförande personal ha tillgång till aktuell information om sina uppdrag och arbetsordrar. Ändamålsenliga appar gör det sedan möjligt att dokumentera uppdraget. Rent konkret handlar det om att samla in och uppdatera data med precision, men även verifiera data från exempelvis drönare och AI. Alla dessa data blir sin tur tillgängliga för kollegorna inne på kontoret. Direkt och utan mellanhänder.
  • Uppföljning och utvärdering – Samma informationsmängd paketeras naturligtvis även på ett sätt som är avsett för att överblicka och följa upp KPI:er och nyckeltal. Resultatet blir ett tydligt underlag som bäddar för väl underbyggda strategiska beslut.

Länka samman data för mobilt arbete

Ja, hela hanteringen av data och information bygger alltså traditionellt på ett pussel av olika system och en hel del manuell hantering. Något som skapar både ineffektivitet och osäkerhet i viktiga processer. Det är med andra ord hög tid att digitalisera och strömlinjeforma hanteringen – från fält till kontor och tillbaka. ArcGIS-organisationer har tillgång till ett kraftfullt och flexibelt ramverk för att länka samman och tillgängliggöra data på det sätt som krävs i hela arbetsflödet.

Länktips: