Det är dags att leverera på gjorda IT-investeringar. Det menar Danile Sachez-Reina, VP Analyst på Gartner som menar att det kommande året handlar om att få hävstång på gjorda digitala investeringar. Det finns en förväntan på avkastning i form av effektiviseringar som nu kommer synas i resultaträkningen. Daniles resonemanget går även i linje med den uppskattning Gartner tror att årets IT-budgetar kommer att landa på. I monetära mått går IT-investeringarna går upp med runt fem procent i Europa.

Det innebär att CIO:er kommer att ha något mindre finansiella IT-muskler givet inflationen. Fokus hos verksamheter kommer snarare handla om att behålla och ta vara på investeringar i stort, såväl interna talanger som plattformar. Det gäller att förvalta IT-investeringarna smart.

IT-investeringar i år

Målet är därför att trygga sin IT-miljö, bli ännu mer datadriven samt skapa tillgänglighet och agilitiet för att stötta verksamheten effektivare genom  bland annat flexibla molnlösningar. Forrester förutspår att en stor andel av företagen kommer att flytta sina utgifter från innovationsdriven utveckling till mer förvaltande. Men vad vill man trots allt satsa på ? Dessa områden lyfter Gartner upp:

  • Cyber- och informationssäkerhet
  • Business intelligence/dataanalys
  • Molnplattformar
  • Artificiell Intelligens
  • Automation

Ge IT-investeringen rätt förutsättning

Den verkliga nyttan bakom begrepp såsom AI, dataanalys, affärsanalys realiseras genom att ha rätt data till hands. Framgångsrika verksamheter samlar in, lagrar och använder tillgängliga data för att generera verksamhetsnytta, effektiviseringar, analyser och affärsutveckling. Informationen blir korrekt och användbar för verksamheten där man kan ge olika typer av verksamhetsstöd.

Med ArcGIS kan du strukturerat samla in data och även läsa i princip vilka data som helst. Genom att använda ArcGIS ser du till att ge verksamheten uppdaterad data som kan användas brett i din verksamhet såsom dataanalyser eller business intelligence.