I takt med att fler arbetsflöden och processer digitaliseras blir tillgången till data och information en allt tydligare framgångsfaktor i de flesta typer av organisationer. För att lyckas med digital transformation är det kort sagt helt avgörande att tillförlitliga data finns tillgängliga i överskådliga gränssnitt när och där medarbetare behöver informationen. ArcGIS-organisationer har tillgång till en plattform som gör det möjligt. I praktiken innebär det att organisationen vässar sitt besluts- och verksamhetsstöd.

Låt oss reflektera kring i vilken omfattning geospatial intelligens, geografisk IT och datadrivna kartor faktiskt stärker en verksamhet och affär. Att säkra tillgången till tillförlitliga data och information är alltför ofta en utmaning idag. Med GIS kan din organisation skapa ett gemensamt gränssnitt och nav där data från olika system och datakällor länkas samman och tillgängliggörs.

Kartor är i sin tur en kraftfull typ av datavisualisering som, med geografin som knutpunkt, gör det möjligt att urskilja och utvärdera både risker och möjligheter i de mest komplexa datamängder. Kartgränssnittet är dessutom en effektiv komponent i appar och IT-stöd för operativt arbete på kontoret såväl som mobilt i fält. Nyttan är stor inom arbetsområden som planering, underhåll, drift, insamling av data och information, samt för att driva projekt.

Matcha teknik med nytta och värde

ArcGIS är en komplett GIS-plattform med förmågor och visuella interaktiva verktyg som bäddar för bättre beslut, analyser och digitalt samarbete i hela organisationen. Nyckeln till att få ut så mycket som möjligt av plattformen är att matcha bredden av tekniska förmågor med verksamhetens mål och behov. De geospatiala användarmönstren ger vägledning i när och hur GIS stöttar verksamhetskritiska arbetsflöden. Ta hävstång på det när du kartlägger möjligheterna i relation till värdet för verksamhet och affär. Dra sedan nytta av en bred appsvit som möter identifierade behov.

Användarmönster GIS

Fördelar med GIS-drivet besluts- och verksamhetsstöd

Genom att på detta verksamhets- och affärsorienterade sätt ta dig an den GIS-teknologi som redan finns i organisationen stärks fokus på att leverera rätt besluts- och verksamhetsstöd. Din verksamhet blir därmed bättre rustad att:

  • Hantera data och information digitalt, sömlöst och kvalitetssäkrat
  • Samarbeta datadrivet, effektivt och säkert
  • Fatta beslut och agera med precision
  • Möta möjligheter och utmaningar
  • Förbättra produktivitet och resultat

Resultat i form av ökad effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet låter inte vänta på sig.

Länktips: