Täckningskartor är välbekant och något alla telekomoperatörer jobbar med. Men geografisk IT och datadrivna kartor kan tillföra så mycket mer till en nätägares verksamhet och affär. Det är nämligen en teknologi och typ av datavisualisering som har en unik förmåga att knyta samman och tillgängliggöra data från spridda källor och system i ett gemensamt gränssnitt. Kalla det gärna digital tvilling om du så vill. Värdet i form av bättre beslut och analyser samt ökad effektivitet är påtaglig.

Det här är något Vodafone i Storbritannien har realiserat. De har nämligen skapat en GIS-driven digital tvilling som knyter samman och visualiserar data för hela 40 miljoner miljövariabler och 500.000 objekt i nätet.

Bättre beslut ökar leveranssäkerheten

Ambitionen var i starten att få bättre koll på träd, såväl som nya byggnader och konstruktioner, som riskerar att störa nätets signalstyrka. Resultatet är ett visuellt beslutsstöd med en tydlighet, och på en detaljnivå, som möjliggör snabbare och mer exakta beslut utifrån data om topografin. Något som i sin tur minimerar störningar och ökar leveranssäkerheten.

Fler och fler användningsområden

Värdet är påtagligt. Den digitala tvillingen växer successivt och omfattar nu allt större mängder plats-, utrustnings- och signalrelaterade data. Användningsområdena blir också fler och fler. Tvillingen används för att fatta beslut om utveckling av näten baserat på var efterfrågan finns. Men gör också att tekniker har tillgång till avsevärda informationsmängder visualiserade på ett sätt som gör att de i många fall kan besöka nätinfrastrukturen virtuellt istället för att åka ut till platsen. På så sätt sparar organisationen både tid och pengar, samtidigt som antalet resor och därmed klimatavtrycket minskar.

Se gärna det här videoklippet där Vodafone själva delar med sig av sina erfarenheter:

Nytta och värde för ägare av nätinfrastruktur

Sammanfattningsvis handlar det alltså om en GIS-driven digital tvilling som startade som en enkel karta, har utvecklats och nu innehåller så mycket data att den på ett tydligt sätt bidrar till ökad operativ effektivitet. Gränssnittet gör det kort sagt möjligt att optimera underhåll och drift av nätet. Och i planeringsfasen har organisationen nu tillgång till ett beslutsstöd som både möjliggör vassa prognoser för var kapacitet bör byggas ut och ger en värdefull gemensam överblick över planer och pågående projekt.

Länktips: