Under pandemin investerade många verksamheter i ny teknik. Det mynnade ut i en snabb modernisering av system och processer. Nästan 7 av 10 IT-chefer är dock oroade över de växande teknikinvesteringar som krävs för att bibehålla sin konkurrenskraftighet och agera i tider av förändring enligt analysföretaget IDC. Men få, om ens någon verksamhet, vill minska sina investeringar i data.

Strategiskt vill verksamheter satsa på ett antal områden för att hantera tider av förändring enligt Gartner. Det är förmågor och teknik såsom dataintegration, analys, automatisering, API-hantering och AI. För att kunna få till det krävs systemintegration där data från olika system kan samlas, användas och visualiseras.

Teknik som skapar möjlighet till att agera snabbare

Behov av att anpassa sig till en agil omvärld är större än tidigare. Genom att visualisera sitt data och blir mer datadriven blir det enklare att kunna anpassa sig och förbli konkurrenskraft. Genom underbyggda underlag som är verksamhetsanpassade utifrån behov kommer man längre. För bättre beslutsfattande kan dessa datastrategier vara en väg framåt:

Realtidsdata för snabbare beslut: Genom att ha tillgång till realtidsdata kan beslut tas snabbare och även automatiseras om så önskas. Med geografiskt informationssystem (GIS) går det att visualisera realtidsdata i olika gränssnitt som går att följa.

Optimera low-code kontra high-code: Under senare år har framväxten av konfigurerbara appar tagit fart för att snabbare och enklare kunna bygga verksamhetsanpassade applikationer. Konfigurerbara appar sparar tid och pengar då det är lättare att komma i gång. Dessa verktyg driver även konsumtion av data och insikter som är värdefulla. Det finns ett gäng konfigurerbara appar i ArcGIS-plattformen som är intuitiva och enkla att komma igång med.

Rätt data till rätt person: Genom att se till att rätt data finns tillgängligt vid rätt tidpunkt skapas effektivitet. Beslutshastighet handlar också om att förkorta ledtid från data till åtgärd, det vill säga minska tiden det krävs för att anställda ska hitta rätt data och kunna agera. Det finns idag många lösningar på hur man kan säkerställa att rätt person har rätt data.

Data har lämnat byggnaden: Det blir allt vanligare att företagskritiska data bli skapad och processad utanför datacenter enligt Gartner. Med GIS kan du enklare samla in data även utanför kontoret och bli en viktig komponent i ett datadrivet beslutsunderlag. GIS möjliggör vyer där fältdata i kombination med andra data visualiseras och tillgängliggörs. Data kan sedan presenteras på ett informativt sätt som kan användas i en arbetsprocess.

Geografisk IT hjälper i en värld som förändras

I en föränderlig värld är det viktigt att kunna agera och fatta rätt beslut. Geografiska informationssystem har en unik förmåga att hantera och knyta samman data från olika källor samt tillgängliggöra datamängderna till rätt person oavsett var hen är. Detta gäller även för sensordata eller fältdata. Genom dashboards eller andra typer av instrumentpaneler, konfigurerade eller inte, får man en total vy över det samlade data. Läs mer om vad vår plattform kan göra för dig.

Läs mer: 

Beslutet att konfigurera istället för att utveckla nytt

Digitaliserade arbetsflöden mellan fält och kontor

Digitaliserat informationsflöde end-to-end – en framgångsfaktor för din affär