Enligt svenska språknämndens datatermgrupp är en portal en ”webbsida med länkar till ett utbud av information och resurser”. Definitionen har ganska många år på nacken och känns i dagens läge inte helt komplett. Numer ser nog de flesta på sin portallösning ur ett bredare perspektiv och lägger även in bakom- och kringliggande tekniska aspekter som inloggning och säkerhet, roll- och behörighetshantering, möjligheten att aggregera och presentera data och så vidare i begreppet. Det här blogginlägget handlar om vad det betyder för dig som utvecklar och förvaltar en GIS-portal för din organisations räkning.

Portalens främsta uppgift är att stötta den datadrivna organisationens arbets- och informationsflöden. I praktiken handlar det om att skapa ett gränssnitt där medarbetarna, baserat på respektive roll, hittar all den information och de verktyg de behöver. På så sätt förenklas det vardagliga arbetet och samarbete effektiviseras. Något som i slutänden optimerar både den operativa verksamheten och vässar organisationens resultat.

Flexibel plattform skapar förutsättningar

I ArcGIS har du per definition en portal för geografiska data och information. Det innebär att ArcGIS-organisationer har mycket att vinna på att dra nytta av plattformens förmågor och dess flexibilitet, för att verkligen skapa ett gemensamt skräddarsytt gränssnitt som tillgängliggör de data, kartor, funktioner, appar och webbtjänster verksamheten behöver. Ta de här stegen till en GIS-portal som möter just din organisations behov:

1. Definiera vad ni ska uppnå

Till att börja med gäller det att nagla fast vilka verksamhetsbehov och affärsmål portalen ska stötta. En målarkitektur för implementationen ger dig förutsättningar att sätta upp ett gränssnitt som gör jobbet. Geospatial strategi är en metod där teknik och verksamhets- och affärsnytta får mötas, och ger därför ett strategiarbete som hjälper dig att få verklig utväxling på GIS-portalen.

2. Säkerställ ordning och reda

Jag ska inte sticka under stolen med att det ofta är en jobbig process att strukturera och göra en organisations data- och informationstillgångar användbara. Men i slutänden är det alltid värt insatsen många gånger om. Till att börja gäller det att identifiera vilket innehåll som ska finnas på portalen och var det lagras idag. Nästa steg är att fastställa och dokumentera portalens struktur, dataformat, kategorier och metadata. Liksom de användartyper, behörighetsgrupper och roller som gör portalen både användarvänlig och säker.

3. Börja med ett avgränsat projekt

När ambitionen med portalen är fastställd och arkitekturen uppritad är det dags att börja implementera. Välj med fördel med ett mindre projekt. Gå igenom arbetsflödet i fråga och realisera en portal som stöttar detta. Tillvägagångssättet ger värdefulla erfarenheter. Att kunna påvisa ett greppbart resultat ger sedan ringar på vattnet, och portalen kommer att breddas. Missa inte möjligheten att använda de appar som tillgängliggörs i portalen och konfigurera med utgångspunkt från dem nya verktyg.

4. Anpassa för verksamhetens behov

Alla organisationer har olika förutsättningar och behov. Skapa den startsida till portalen som passar er sammansättning av användare och deras behov bäst. Vissa verksamheter behöver en traditionell webbsida stylad enligt organisationens grafiska profil. Medan en karta med valbara datalager är rätt samlingpunkt och ingång för andra typer av verksamheter. Möjligheterna är oändliga.

5. Utveckla samverkan och samarbete

När en portal är på plats i ditt ArcGIS kan den knytas samman med andra portaler, även över organisatoriska gränser. Något som gynnar, effektiviserar och kvalitetssäkrar digitalt samarbete både inom och mellan organisationer. Utforska och ta hävstång även på den möjligheten!

Länktips: