Mognadskartläggning och -analys är kända begrepp inom exempelvis digitaliseringsområdet. Det kan med fördel appliceras även på geospatiala förmågor, geografisk IT och GIS. Ett initiativ av den här typen skapar kort sagt en gemensam förståelse för och samsyn kring nuläge och framtid. Ytterligare potential för utveckling och breddning av användningen av GIS identifieras. Något som i sin tur skapar förutsättningar att optimera organisationens nyttjande av sin GIS-implementation. Resultat i form av vassare verksamhets- och beslutsstöd med allt vad det innebär låter inte vänta på sig.

Metoden är verksamhets- och affärsorienterad och ska ge en överblick över möjligheter och utmaningar. När jag har gjort mognadskartläggning för GIS-organisationer har vi därför genomlyst följande parametrar:

  • Koppling till verksamhetens mål och behov
  • Data, teknik och säkerhet
  • Samarbete, processer och arbetsflöden
  • Organisation och styrning
  • Kompetens och resurser

Konkretisera, visualisera och prioritera

Resultatet blir ett underlag för att konkretisera, visualisera och prioritera användningen av geografiska data och GIS. Starka och svaga sidor tydliggörs. Liksom vad som är viktigt att satsa på framöver; vad gäller tillämpningar för verksamhetsstöd och arbetsflöden såväl som tekniska vägval.

I praktiken gör en mognadskartläggning det möjligt både att fatta rätt strategiska beslut, och sedan löpande följa och stämma av förflyttningen.

Samsyn och smarta beslut med mognadskartläggning

Kartläggningen sätter och dokumenterar med andra ord, i kombination med en geospatial strategi, organisationens ambitioner för användningen av geografiska data och GIS-teknologi. Förhållningssättet där verksamhetsmål och -behov matchas med tekniska förmågor och möjligheter förutsätter att nyckelpersoner och -funktioner från verksamheten, IT och GIS involveras. På så sätt etableras en verklig samsyn. Samtidigt som möjligheter till GIS-driven verksamhetsutveckling identifieras och ett väl underbyggt underlag för prioriteringar gällande investeringar och resurser kommer på plats.

Länktips: