Ingen kan på alldeles egen hand komma särskilt långt i strävan för hållbarhet. Det spelar egentligen ingen roll om det handlar om dig som individ, en organisation, ett företag eller för den delen ett land. Hållbar utveckling hänger kort sagt på ökat och stärkt samarbete i både redan upparbetade och nya konstellationer av partners, leverantörer, myndigheter och andra intressenter.

Faktum är att till och med samarbete konkurrenter emellan lyfts som något nödvändigt. ”Coopetition” är ett sammanslaget ord bestående av engelskans collaboration (samarbete) och competition (konkurrens). Fenomenet innebär att företag från samma bransch samarbetar samtidigt som de konkurrerar; med målsättningen att uppnå ekologiska, ekonomiska och sociala fördelar.

Nytta av data för klimatet

I allt professionellt samarbete är tillgången till data och information helt central. Verksamheter som har ArcGIS  har tillgång till en ledande programvara för klimatriskanalyser. Det framgår av Forrester-rapporten Climate Risk Analytics 2022. Plattformen har dessutom kapaciteten att vara ett nav för digital och datadriven samverkan också över organisations- och verksamhetsgränser.

Samarbetsyta för hållbarhet

Kraften i att nätverk av organisationer samarbetar kring samma uppsättning av data, kartor och appar är stor. Effektiviteten ökar och kvalitetsbrister kan undvikas. Till nytta för beslut och åtgärder i hållbarhets- och klimatinitiativ. Konceptet för samarbete är lika användbart oavsett om uppgiften är hållbarhetsutveckling eller hantering av klimatrelaterad risk eller kris.

Länka samman portaler

Det enda som krävs är för att sätta upp den här typen av samarbetsyta är att alla involverade organisationer har ArcGIS Online eller ArcGIS Enterprise. Rent tekniskt innebär det förenklat att de samverkande organisationernas ArcGIS-portaler länkas samman. Den kan ske på olika sätt. Parternas behov och förutsättningar avgör.

Avslutningsvis vill jag passa på att tipsa om ett internationellt Esri-event i maj på temat hållbarhet och agenda 2030. Läs gärna mer här: GIS for a Sustainable World Conference.

Länktips: