Vilken teknik kommer slå igenom? Hur kommer data visualiseras, samlas in och användas? Olika typer av teknik har olika mognadsgrad; vissa har funnits i ett tag och håller nu på att etableras, medan andra mognar snabbare. Gemensamt för dessa är att verksamheter kan dra, i ännu högre grad, nytta av data med geografisk plats. Teknik som konvergerar med geografi levererar ytterligare affärsvärde och skapar positiv verksamhetseffekt.

Det är svårt att säga exakt vilken teknik som kommer slå igenom med säkerhet, men här är några områden som har eller förväntas ha en stor påverkan;

  • AI överallt
  • Digital editerbar värld
  • Framtidens internet
  • Den uppkopplade smarta världen

En gemensam nämnare för dessa är möjligheterna till en digital kopia, eller digital tvilling, där positionen har betydelse och där man kan testa, ha koll eller förstå hur något kan eller har utvecklats utifrån platsen.

AI överallt

Fler och fler verksamheter använder AI i verksamhetsprocesserna för att effektivisera och fatta bättre beslut. Gartner menar att det i många fall även går att effektivisera till automatiserade beslut med AI. Människans roll utvecklas då till att bli bedömare eller övervakare. Samtidigt vet vi att 80 % av alla data inkluderar geografisk plats vilket man bör dra nytta av. Idag finns det mängder av data från satelliter och sensorer som kan användas såsom exempelvis bildanalyser. För verksamheter kan bildanalyser med AI hjälpa till med planering av skogsbruk, förutsäga efterfrågeförändringar, öka effektiviteten i försörjningskedjan etc. där är den geografiska platsen är viktig.

Digital editerbar värld

Vår förmåga att återskapa den fysiska världen digitalt innebär att vi kan testa säkrare i ett digitalt kontext först. Genom en digital kopia, eller tvilling, där scenarier testas sparar man tid. Region Skåne är ett sådant exempel. Regionen ansvarar för 1,6 miljoner kvadratmetrar och behövde en översikt av och insikt i de byggnader, lokaler och områden som förvaltas. Tidigare presenterades allt som PDF:er och på Whiteboards. All information och data hamnar då lätt i stuprör, genom en digital tvilling kunde all data samlas och bättre visualiseras för att optimera verksamheten. Lösningen landade i en digital kopia över regionens fastigheter utifrån geografiska data.

Framtidens Internet, Metaverse

Metaverse är en virtuell värld som löper parallellt med den verkliga världen, som en digital tvilling med AR. Metaversen är en plats där man kan interagera med människor, samarbeta, utbilda sig etc. Accenture använder exempelvis Metaverse för att introducera nyanställda. En IT-chef  på ett vattenverk såg en möjlighet att förbättra säkerheten och effektiviteten. Genom integrationen av GIS-programvara, VR-glasögon och en geodatabas, gjorde han det möjligt för tekniker att se hologram av de underjordiska ledningarna, vilket hjälpte dem att undvika gas- eller telekomledningar när de reparerade exempelvis vattenläckor.

Den uppkopplade smarta världen

Den uppkopplade smarta världen binder egentligen samman trenderna. Det är nätverk av sensorer, enheter och infrastruktur som samlar in alla spridda data över geografiska områden för att bygga metaversen och skapa digitala tvillingar. Där samlas all data på en plats och knyter ihop nuläget utifrån platsen som visualiseras. Detta kan innebära fördelar för servicetekniker eller olika typer av förvaltare.

Värdet med geografi i en digital tvilling

Det är som sagt svårt att säga exakt vilken teknik som kommer slå igenom. Etablerad teknik som AI har kommit längre än Metaverse enligt Gartners Hype Cycle.  Oavsett teknik så är platsen viktig såsom i fallet med vattenverket där man behövde förstå var gasledningarna är för att säkerställa effektivitet och säkerhet. Det kan även gälla sensordata från en geografisk plats för att förstå status i fastigheter eller över infrastruktur.

Geografiskt informationssystem erbjuder digitala verklighetstrogna visualiseringar, en digital tvilling, där det går att testa och effektivisera sin verksamhet. Geografiska informationssystem har nämligen en unik förmåga att hantera och knyta samman data från olika källor samt tillgängliggöra datamängderna till rätt person. Läs mer om vad vår plattform kan göra för dig på vår hemsida.

Länktips:

Fatta bättre beslut med digital tvilling

Datadrivna kartor stärker beslutsstöd