Strategisk och taktisk förvaltning av ett industriområde ställer krav på överblickbara beslutsunderlag du kan lita på. Tänk dig att slippa vara beroende av data som finns spridda i olika system, tabeller och filer. Alltför många lägger idag tid på att hitta, kvalitetssäkra, sammanställa och förstå denna data. För att i slutänden få ett underlag för beslut om produktionsomställningar, anläggningsunderhåll, repstopp, riskminimering, projektplanering och mycket mer.

Men du behöver inte förlita dig på snåriga tabulära data och mer eller mindre kvalificerade gissningar i dina beslut. GIS (geografiska informationssystem) är nämligen IT som har kapaciteten att sömlöst sammanlänka och visualisera de data du behöver, och gör det därför möjligt att snabbare och mer effektivt fatta riktigt bra beslut. Till nytta för underhållsplanering, kontinuitet i produktionen, optimerad användning av lokalytor och så vidare.

Visuell ingång till spridda data om industriområdet

I praktiken innebär det att verksamheten får tillgång till en samlad datadriven visualisering av hur industriområdet ser ut och fungerar inom- och utomhus. GIS-drivna kartor är kort sagt en typ av datavisualisering som sätter saker och ting i en geografisk kontext. Kartorna blir med andra ord en samlad ingång till värdefulla data om byggnader, lokaler, vägar, ledningar, pågående serviceärenden, tillgängliga resurser, status, historik eller projekt på anläggningsområdet. Bara fantasin och behoven sätter gränser.

Gränssnittet ger möjligheter och fördelar som:

  • En visuell datadriven överblick över industriområdet och dess förutsättningar för effektivitet och produktivitet
  • Ett interaktivt beslutsstöd som gör det möjligt att utforska och testa scenarion
  • Utökade analysmöjligheter i ett gränssnitt som mejslar fram samband och mönster i de mesta komplexa datamängder
  • En intuitiv vy där du kan zooma in i detaljinformation både utom- och inomhus
  • Att följa och spåra resurser på anläggningsområdet
  • Faktabaserad visuell koll på KPI:er

Plattformen som sammanlänkar och visualiserar data sömlöst

En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, fungerar alltså som ett nav där de data om anläggningsområdets byggnader, lokaler och infrastruktur, som finns i CAD, BIM, CAFM och IWMS, integreras och visualiseras tillsammans med data från andra verksamhets- och affärssystem eller relevanta externa datakällor. Sömlöst och med minimal manuell hantering.

Kolla gärna in vårt nya webbinar där jag och min kollega Theres berättar mer och visar hur det funkar.

Länktips: