Att som IT-chef ansvara för alltifrån daglig drift av en IT-miljö som är säker och kostnadseffektiv, till IT-strategier och utvecklingen av organisationens IT, är en stor och viktig uppgift. Det gäller naturligtvis att möta verksamhetens behov och mål, men också att hantera och dra nytta av de resurser man har på ett optimalt sätt. I organisationer som har och använder GIS finns därför mycket att vinna på att se och behandla sitt geografiska IT som det verksamhetskritiska IT-system det faktiskt är.

ArcGIS är en GIS-plattform som utvecklas i takt med IT i allmänhet. I grund och botten är det kort och gott ett modernt tjänstebaserat system, och IT-mässigt är det inga konstigheter – ArcGIS uppfyller de krav IT-chefen ställer på andra plattformar. Därtill tillför ett komplett GIS unika geospatiala förmågor som har potentialen att stärka IT-miljön som helhet.

Strategiskt synsätt lägger grunden

Ett strategiskt förhållningssätt till hur en organisation drar nytta av sitt GIS lägger grunden till att göra det möjligt. Utgångspunkten är affärsmålen och verksamhetens behov, som sedan matchas med teknikens möjligheter. Som verksamhetskritiskt system förtjänar ArcGIS dessutom både ett ramverk för styrning och att rätt resurser och roller inom både IT och GIS prioriteras.

ArcGIS-plattformen och dess uppbyggnad stödjer helt naturligt den här typen av hållning, vilket ger IT-chefen fördelar som:

Förutsättningar för flexibilitet och skalbarhet

Idag är det viktigt att kunna anpassa en plattformsimplementation och hur en verksamhet använder den när förutsättningar och behov förändras. Du kan välja att implementera ArcGIS i molnet, på egna servrar eller kanske kombinera de två alternativen beroende på hur kraven ser ut och utvecklas. Implementationsmönstret är alltså inget hinder.

Plattformens utbud av funktioner och applikationer är i sin tur stort, brett och innehåller funktionalitet som stödjer alla typer av arbetsflöden. Du kan med fördel koppla på funktioner och applikationer vartefter verksamheten behöver dem. ArcGIS-plattformen är nämligen gjord för att växa med. Det organisationen behöver finns där när behovet av tillämpningar förändras, blir större, bredare och fler.

Bidrar till kostnadseffektiv IT

ArcGIS bäddar för kostnadseffektivitet på flera sätt. Konfigurerbarheten är till exempel en central aspekt av plattformen. Ta därför hävstång på paletten av mallar, appar och dashboards. Kostnadseffektiviteten är betydande ända in i förvaltningen av lösningarna.

Plattformens funktionalitet och uppsättning av appar är som sagt betydande. Det gäller därför att ha koll på om lösningen som uppfyller behov för insamling av data i fält, hantering av drönardata, analys, IoT, AI, machine learning och så vidare finns i den ArcGIS-plattform organisationen redan har.

Innan IT-chefen eller verksamheten, baserat på nya behov och prioriteringar, går ut och upphandlar ny teknik i onödan.

IT-chefen levererar värde och slipper systemsoppa

Ett strategiskt synsätt banar i slutänden väg för geografisk IT som snabbt och med kraft levererar värde i din organisation. Integration med andra system möjliggör en eftertraktad one-stop-shop för data och information. Besluts- och verksamhetsstöd kan därmed utvecklas och blir vassare. Samtidigt som verksamhetskritiska arbetsflöden och processer kan optimeras. Med en komplett GIS-plattform som ArcGIS som strategiskt val i IT-miljön minimerar IT-chefen dessutom risken för systemsoppa med allt vad det innebär.

Länktips: