Står du inför uppgiften att maximera effektiviteten och säkra produktiviteten i din verksamhet? Att göra det så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt kan vara en utmaning. I synnerhet när de data om anläggningsområdet du behöver för att fatta riktigt vassa beslut finns utspridda i olika system, filer och tabeller. Då är det inte så konstigt om många av besluten till sist faktiskt fattas baserat på magkänsla.

Men det behöver inte vara så. Det finns systemstöd som gör det möjligt att knyta samman och presentera data oavsett källa. En komplett GIS-plattform, som vårt ArcGIS, är IT som använder den geografiska dimensionen just för att förädla och presentera data på ett effektivt och tydligt sätt.

Kartor om datadrivet beslutsstöd

De GIS-kartor systemet genererar är en form av kvalificerad datavisualisering som gör det möjligt att snabbt och effektivt integrera och förstå även mycket komplexa datamängder. Mönster och samband som döljs i snåriga tabeller blir plötsligt tydliga. Det innebär att du kan få en värdefull datadriven överblick över anläggningsområdet. I det interaktiva användargränssnittet kan du sedan zooma in i kartan och utforska detaljinformation om anläggningens tillgångar, resurser, byggnader och infrastruktur.

Visuell vy gör tabulära data greppbara

Det här är några av plattformens möjligheter och fördelar som är särskilt värdefulla för dig som fattar taktiska och strategiska beslut om en produktionsanläggning:

  • One-stop-shop för data – Data finns ofta i olika lagringsytor utan koppling till varandra. Därför är det svårt och tidskrävande att hitta och använda den information man som medarbetare behöver. En gemensam ingång eller portal till relevanta data från CAD, BIM, CAFM, IWMS och andra affärs- och verksamhetssystem, samt även externa dataset, stärker förutsättningarna att skapa riktigt kraftfulla beslutsunderlag och analyser. Information som du naturligtvis enkelt kan dela med berörda parter.
  • Samlad lägesbild för taktiska beslut – Konfigurerbara appar gör det möjligt att sätta upp behovs- och rollanpassade vyer, gränssnitt och dashboards med en kartkomponent som länkar samman och visualiserar tabulära data. Gränssnittet blir ett värdefullt verksamhets- och beslutsstöd när det kommer till att optimera logistik och flöden på industriområdet, planera och koordinera anläggningsunderhåll, ta produktionen genom planerade driftstopp så snabbt och effektivt som möjligt och mycket mer.
  • Vassa analyser för strategiska beslut – Beslut om anläggningens framtid är komplexa och handlar om stora investeringar. Det ställer krav på verktyg för riktigt insiktsfulla analyser. Faktum är att geografisk analys är en av kärnförmågorna i ett komplett GIS, som i praktiken gör det möjligt att vrida och vända på scenarion och alternativ. Något som i sin tur vässar underhållsstrategier, liksom beslut om produktionsomställningar och projekt för utveckling av anläggningsområdet.
  • Faktabaserad optimering av lokalytor – En applikation för inomhus-GIS gör det möjligt att, i samma gränssnitt som för utomhusdata, ha överblick även över lokalytor och att de används optimalt utifrån behov för produktion, lager och kontor. Smarta inomhuskartor ger en datadriven bild av nuläget, vilket både ger utrymme för flexibilitet i nyttjande av lokalytor och bäddar för väl underbyggda beslut när förutsättningarna förändras.
Visualisering anläggningsområde

Kom igång med anläggningsdata på karta

Är du nyfiken och vill komma igång med att visualisera data på det här sättet? I så fall skulle jag skulle uppmuntra dig att få upp en GIS-karta som visualiserar verksamhetens anläggningsområde. Det kommer att ge många aha-upplevelser. Utgå sedan från verksamhetens behov, bygg på med mer data och skapa stegvis nya gränssnitt och tillämpningar. Eftersom ArcGIS-plattformen är flexibel och skalbar är det fullt möjligt att börja i mindre skala och successivt bygga på med tillämpningar i takt med att behoven växer.

Länktips: