Som beslutsfattare letar man alltid efter sätt att förbättra verksamheten med bättre underlag för bättre beslutsfattande. Genom att konsolidera data blir det enklare att identifiera mönster och samband som kanske inte är uppenbara. En teknik som stödjer detta är GIS, eller geografiska informationssystem. Med GIS kan man effektivisera verksamheten och minska kostnaderna genom att automatisera uppgifter, smartare datainsamling och analys. Systemet har stöd för dataintegration vilket innebär att det går att använda alla dina data bättre och enklare.

GIS är med andra ord ett kraftfullt verktyg som kan ge värdefulla insikter, bättre underlag och därmed välgrundat beslutsfattande genom att låta analysera och visualisera geografiska data.

Bättre beslutsfattande för olika typer av verksamheter

Sammantaget kan GIS förse beslutsfattare med kraftfulla verktyg för att hantera och analysera data, fatta välgrundade beslut och förbättra operativ effektivitet genom:

  1. Dataintegration: Med GIS kan du integrera olika datakällor som lagras i olika format eller system. Detta kan vara särskilt användbart i branscher som transport, logistik eller nätinfrastruktur exempelvis.
  2. Beslutsfattande: Med GIS kan du skapa visuella representationer av data som hjälper till vid beslutsfattande. Till exempel kan GIS hjälpa med att ta fram de bästa platserna för nya anläggningar baserat på faktorer som närhet till kunder eller tillgång till transporter.
  3. Riskbedömning: Med GIS kan du identifiera potentiella risker inom ett visst område. Detta kan vara särskilt användbart inom branscher som försäkringar eller fastigheter.
  4. Asset Management: Med GIS kan du få bättre underlag för beslutsfattande att hantera och lokalisera tillgångar som fordon, utrustning eller infrastruktur.

Sammantaget är GIS en kraftfull och robust teknik som ger verkligt värde genom att möjliggöra bättre beslutsfattande och effektivitet. Genom att implementera GIS kan du optimera din verksamhet. Du kan läsa mer om geografisk IT här.

Länktips:

Fyra steg till vassare analyser 

Därför behöver en datadriven organisation en ny typ av analysverktyg