I osäkra tider ökar vikten av att fatta beslut med precision. Kraftfulla verktyg för business intelligence (BI) är därför mer verksamhetskritiskt än på länge. Majoriteten av alla data i en verksamhet kan kopplas till en geografisk plats eller position. Det finns därför all anledning att titta närmare på hur en annan typ av intelligens – den geografiska – kan bidra till att lyfta den datadrivna organisationens affärsintelligens till en ny nivå.

Business Application Research Center (BARC) genomför varje år världens största undersökning kring BI och analystrender. I flera år har datakvalitet, hur data struktureras och datadriven kultur toppat trendlistan.

Trender inom analys och BI

Något som är linje med att som organisation jobba aktivt med sina förutsättningar för affärsintelligens och därmed utveckla förmågan att omvandla data till värdefulla insikter och därmed rätt beslut. I praktiken innebär det att säkra både arbetsflöden och IT-stöd för att:

  • Samla in data
  • Strukturera data
  • Tillgängliggöra data
  • Visualisera data
  • Analysera data
  • Fatta datadrivna beslut

Det faktum att mycket tid och möda läggs på att hitta och förbereda data sätter ofta käppar i hjulen för mer affärsintelligens i en verksamhet.

Studier pekar faktiskt på att så mycket som 80% av tiden läggs på den förberedande delen, medan blygsammare 20% används för analys och BI. 80/20-regeln är alltså applicerbar även på analysområdet.

Mötet mellan affärsintelligens och geografi

GIS (geografiska informationssystem) är IT som, genom att länka samman och tillgängliggöra data från spridda datakällor, möter behovet av att effektivisera arbetsflödet och minimera manuella arbetsmoment. Smarta GIS-kartor är i sin tur en typ av datavisualisering som mejslar fram samband och mönster i de mest komplexa datamängder, och adderar på så sätt det geografiska perspektivet till beslutsunderlag, rapporter och analyser. Där i mötet mellan geografisk intelligens och BI stärks organisationens beslutsförmåga avsevärt.

En komplett GIS-plattform stödjer hela flödet från insamling, hantering och bearbetning av data till visualisering, analys och datadrivet samarbete.

Plugin för vassare BI

Du som använder Microsoft Power BI har tillgång till ett plugin, ArcGIS for Power BI, som gör det möjligt att addera en riktigt kompetent datadriven GIS-karta till BI-rapporterna. Kolla gärna in det här videoklippet som ger en inblick i hur det funkar.

Länktips: