Organisationer som har tillgång till GIS-plattformen ArcGIS är bara att gratulera. Till sitt förfogande har de en stor mängd möjligheter och teknik att applicera på verksamhets- och affärsbehov. I praktiken handlar det om geografisk IT som har kapacitet att starkt bidra till både optimering och digitalisering av verksamhetskritiska arbetsflöden och processer i alla delar av verksamheten. Resultat i form av ökad effektivitet, säkerhet, kvalitet och hållbarhet låter inte vänta på sig.

Det finns med andra ord all anledning att ha koll på plattformens bredd av förmågor och funktionalitet, och hur den kan möta organisationens behov. Annars är risken faktiskt stor att verksamheten går ut och upphandlar ny teknik alldeles i onödan.

Resultat av att verksamhetsutveckla med GIS

Effekten är minst sagt märkbar när organisationer jobbar aktivt för att utveckla och bredda användningen av GIS-teknologin i allmänhet och ArcGIS i synnerhet. För plattformen är fullmatad med möjligheter och funktionalitet för att hantera, sammanlänka, förädla, analysera och dela data och information. Det handlar alltså kort sagt om IT som ger verksamheten både riktigt vassa beslutsunderlag och en yta för datadrivet samarbete. Konkret ger det fördelar som:

  • Tillgång till tillförlitliga data – Tillgången till data och information är en kritisk framgångsfaktor för vilken organisation som helst. ArcGIS ger förutsättningar att skapa ett sammanlänkande fönster till data, information och kartor från spridda lagringsytor.
  • Digitaliserade arbetsflöden – Helt eller delvis analoga arbetsflöden står ofta i vägen för tillgången till tillförlitliga data och information. ArcGIS appsvit ger medarbetare i alla roller – i fält och på kontoret – gränssnitt som gör det möjligt att förbättra både effektivitet, säkerhet och kvalitet.
  • Förutsättningar för samverkan – Drivkraften att vässa förutsättningarna för digitalt samarbete är stor. Med ArcGIS kan du sätta upp en samarbetsyta som knyter samman och tillgängliggör data. Till och med när samarbetande parter finns i andra organisationer.
  • Gemensam lägesbild – Idag är det viktigare än någonsin att fatta operativa och strategiska beslut snabbt och rätt. Organisationer som använder ArcGIS för att visualisera och tillgängliggöra data om sina tillgångar, resurser, arbetsflöden och projekt får en värdefull gemensam lägesbild och stärker på så sätt sitt beslutsstöd.

Steg framåt med verksamhetsnytta i fokus

Potentialen i att ta steg för att digitalisera och verksamhetsutveckla med ArcGIS är alltså stor. Grunden läggs när organisationen ser GIS som den strategiskt viktiga IT-resurs det faktiskt är. En verksamhets- och affärsorienterad mognadskartläggning matchar teknikens möjligheter med organisationens mål och behov. Kartläggningen är en genomlysning som ger ett värdefullt underlag för att i sin tur arbeta fram en geospatial strategi, och med stöd av den optimera organisationens nyttjande av sin GIS-implementation.

Länktips: