Förvaltning och underhåll av nätinfrastruktur ställer krav på en ständigt aktuell och uppdaterad lägesbild. Drönare har seglat upp som ett kostnadseffektivt och säkerhetshöjande hjälpmedel för att säkerställa den data och information verksamheter i branschen behöver. I slutänden gäller det att maximera effekten av sina drönardata och bilder. Hela vägen från datainsamling till presentation och beslutsunderlag. Har du det som krävs?

Att fånga data och bilder med drönare har kort sagt många fördelar som möter nätägares behov:

  • Ständigt aktuell information – Eftersom metoden är avsevärt mindre kostsam än exempelvis datainsamling med helikopter är det möjligt att samla in den data och de bilder verksamheten behöver mer frekvent och när oförutsedda behov uppstår.
  • Flexibilitet i uppdrag och projekt – Minimerat beroende av personal på plats ute i terrängen och/eller dyr teknik och utrustning gör att verksamheten snabbt kan agera på förändrade behov och förutsättningar, till exempel vid plötsligt väderomslag.
  • Optimering av inspektioner och underhållsuppdrag – Tillgången till korrekt information bäddar för väl underbyggda beslut, bättre prioriteringar och exakt planering gällande inspektion och underhåll av nätinfrastrukturen.
  • Ökad säkerhet – Förutom att drönarflygningar är mer skonsamma i känsliga miljöer ökar säkerheten i och med att personal inte behöver besöka otillgängliga och osäkra platser. Dessutom minimeras farliga arbetsmoment som uppklättring i stolpar.
  • Proaktivt underhåll – Ständigt aktuella faktabaserade beslutsunderlag bäddar för smartare rapportering och proaktiv planering. Något som både säkrar rätt åtgärd vid rätt tidpunkt och minimerar nätverks- och driftstörningar, vilket i sin tur är bra för både kassaflöde och kundnöjdhet.

Från drönare hela vägen till presentation

Men data som inte kommer till användning har ett mycket begränsat värde. Därför är det viktigt att införandet av drönare i verksamhetens arbetsflöden inte stannar vid insamling av data och bilder.

Nyckeln till att lyckas är att säkerställa att dessa värdefulla data förädlas, presenteras och tillgängliggörs både i fält och på kontoret.

En komplett GIS-plattform gör det möjligt att åstadkomma just det – sömlöst, effektivt och säkert end-to-end.

Länktips: