Tillgången till aktuella data och en tillförlitlig överskådlig lägesbild är en utmaning i vilken verksamhet som helst. För organisationer som äger och förvaltar nätinfrastruktur har utmaningen en extra dimension. Nämligen att de anläggningstillgångar verksamheten behöver information om ofta finns i svårtillgänglig, känslig och osäker terräng. Allt fler använder därför drönare för att effektivisera och dra ner kostnaderna för datainsamling och därmed även för inspektion och underhållsuppdrag i nätinfrastrukturen. Men maxar organisationen verkligen utväxlingen på sina drönardata och bilder?

Du skapar förutsättningar att lyckas genom att se till att drönardata kan flöda effektivt, säkert och sömlöst ända fram till presentation och beslutsunderlag. En komplett GIS-plattform (geografiska informationssystem) är IT med en unik förmåga att hantera, sammanlänka, förädla och tillgängliggöra data från spridda datakällor. Drönardata och bilder är en av de datatyper som omfattas av systemstödet.

Drönardata säkert och effektivt end-to-end

GIS-plattformen hanterar hela arbetsflödet så att säga end-to-end. Hela vägen från drönare till kontor, naturligtvis med den effektivitet och säkerhet som krävs. Så här funkar det:

  • Planera och samla in – Använd GIS-kartor för att få så stor precision som möjligt i planeringen av flygningar och projekt. Genomför sedan flygningen och samla in data. Automatiskt och även offline om så behövs.
  • Bearbeta, hantera och analysera – Efter utförd flygning finns kompetent funktionalitet för att bearbeta, förädla och analysera insamlade data. Dra nytta av GIS-teknologins förmåga att kombinera och visualisera data från olika källor och få på så sätt ännu större utväxling på dina drönardata.
  • Dela och samarbeta – En av kärnförmågorna i ett modernt tjänstebaserat GIS är möjligheten att samarbeta kring gemensamma data. Behovs- och rollanpassade appar, dashboards och vyer gör att drönardata kommer till nytta i hela arbetsflödet.

Nå resultat med drönardata

Tillgången till en ständigt aktuell lägesbild är i och med detta säkrad och din organisation har nu koll på läget. Resultat i form av ökad kostnadseffektivitet, optimering av underhåll och förvaltning, samt förbättrad säkerhet i arbetsmiljön kommer att bli märkbart.

Länktips: